Bankaların Çekte Ödedikleri Miktar Artırıldı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan karar sonrasında, ilgili olan bankanın hamiline ödemek zorunda olduğu çek miktarının artırıldığı açıklandı. Resmi Gazete’nin bugün yayınlanan sayısında, Çek Defterlerinin Baskı Şekline ve Bankaların Hamiline Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktarın Belirlenmesine İlişkin Tebliğ’e yer verildi. Yapılan değişiklik bankaları yakından ilgilendiriyor.

Yapılan değişiklik sonrasında ilgili olan bankanın hamiline ödemekle yükümlü olduğu çek miktarı 2 bin 30 lirada 2 bin 225 liraya kadar çıkarıldı. Bu değişikliğin yapılmasının ardından tebliğ hakkında bir değerlendirme yapıldı. Yeni maddeye göre; ilgili bankanın hamile süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için karşılığının bulunmaması halinde çek bedeli 2 bin 225 lira ya da üzerindeyse ya da altındaysa, çek bedelini aşmamak kaydıyla, kısmi karşılığa ek olarak 2 bin 225 lirayı ödemekle yükümlü olduğu belirlendi.

Yapılan değişiklikle birlikte, ilgili olan bankanın zamanında ibraz edilen çekin karşılığının olmaması haline her bir çek yaprağı için 1.345 liraya kadar, kısmen karşılığının bulunması halinde yine her bir çek yaprağı için 1.345 liraya tamamlayacak şekilde ödeme yapmakla sorumlu tutuldu. Söz konusu rakamlar, değişiklik yapılmadan önce 1.255 lira olarak belirlenmişti. Tüm tebliğin 30 Ocak tarihinden itibaren geçerli olması bekleniyor.