Bankaların Çıkmış Genel Kültür Sınavı Soruları

Banka sınavları her banka için özel ve farklı olsa da bankalar personel alımı yaparken bazı sorular üzerinde sıkça durmakta ve bu soru örneklerini farklılaştırarak her yıl adayların önüne sunmaktadır. Gerek banka mülakatları gerekse de bankalar tarafından hazırlanan yazılı sınavlar içerisinde her yıl sorulmakta olan bazı sorular bulunmaktadır.

Bankacılık hayali kuran ve sektör içerisinde başarılı bir bankacı olmak isteyen kişilerin hayatlarındaki ilk adım üniversite mezunu olmaktır. İkinci adım ise bankalar tarafından hazırlanan sınavlarda başarılı olmak ve mülakatlara katılmaya hak kazanmaktır. Hazırlanan sınavlarda başarılı olmak isteniyorsa, en az 6 ay öncesinden çalışmalara başlanılması gerekir. Bu çalışma sistemi içerisinde özellikle geçmiş yıllar içerisinde sıkça sorulan sorular çözülmeli ve incelenmelidir.

Bankaların sınavlarında üç ana bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerden biri de “Genel Kültür” olarak yer almaktadır. Genel Kültür Sınavı çerçevesinde adayların güncel ve geçmiş ekonomik, siyasi, sosyal olaylara ne kadar hakim olduğu, bu olaylarda bankacılık sektörünün ne derecede etkilendiği öğrenilmek istenmektedir. Özellikle güncel ekonomik, siyasal ve sosyal sorular bu alanda yer almaktadır. Sorular basit işlemlerle çözülebilmektedir. Genellikle adayların sözel olarak okuma ve anlama becerisi tespit edilmek istenmektedir. Dünyada ve ülkede gerçekleşen kültürel olaylara hakim olmak, bankacılık sektörü için oldukça önemlidir.

Bankaların Sıkça Sorduğu Genel Kültür Soruları ve Cevapları

Bankaların sıkça sorduğu Genel Kültür soruları bulunmaktadır. Bu sorular incelenmeli, çözülmeli ve çözüm sonrası yanlış olan sorular tekrardan göz gezdirilmelidir. Adaylar banka sınavları için hazırlık yaparken Genel Kültür soruları çözümünde sosyo-ekonomik olaylara önem vermelidir. Tarihsel olarak bankacılık sektörü ve tarihi araştırılmalıdır. Tüm bunlara ek olarak güncel sosyal ve ekonomik olaylar not edilmelidir. Bu sayede sınav içerisinde daha etkili sonuçlar alınabilmektedir.

Bankalar tarafından sıkça sorulan Genel Kültür Sınavı soruları ve cevapları aşağıdaki gibidir:

 • Eski sanatçıları, aydınları ölüm günlerinde anma bir değerbilirliktir. Ama arkalarından ağıt yakmayı anlayamıyorum. İnsan umutlandırıcı, sevindirici güzel şeyler de söyleyebilmeli. Bunlar da niye doğrudan doğruya sanatçıların, aydınların geride bıraktıkları şeyler olmasın?
  Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Sanatçıları ve bilim insanlarını anma toplantıları daha sık düzenlenmelidir.
  B) Sanatçıları ve aydınları anmanın en somut yolu onların yapıtlarından söz etmektir.
  C) Sanatçıları ve aydınları yaşatmak onların olumlu yönlerini sürekli yüceltmekle olur
  D) Sanatçılar ve bilim insanları yaşarken de toplantılar düzenlenmelidir.
  E) Anma toplantılarında sanatçılar, yaşadıkları dönemin koşullarında ele alınmalıdırlar.

CEVAP: B

 • Siyasi partileri demokrasinin vazgeçilmez bir öğesi olarak alan ilk anayasa aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1876 Anayasası
  B) 1921 Anayasası
  C) 1924 Anayasası
  D) 1961 Anayasası
  E) 1982 Anayasası

CEVAP: D

 • Türkiye’de çok partili hayatın sürdürülmesini önleyen ve demokratikleşmeyi geciktiren olay aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Menemen olayı
  B) Şeyh Said isyanı
  C) Koçkiri isyanı
  D) 31 Mart olayı
  E) Dersim isyanı

CEVAP: B

 • Genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetleme yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine verilmiştir?
  A) Vergi daireleri
  B) Danıştay
  C) Sayıştay
  D) Devlet Denetleme Kurulu
  E) Maliye Bakanlığı

CEVAP: C

 • Sürekli hastalık, sakatlık ve yaşlanma sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak aşağıdakilerden hangisinin yetkisindedir?
  A) Adalet bakanı
  B) Başbakan
  C) Yargıtay Başkanı
  D) Cumhurbaşkanı
  E) Bakanlar Kurulu

CEVAP: D

 • Uluslararası Para Fonu (IMF) uzmanları tarafından yayımlanan bir analize göre, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 9 ülke ekonomik krizin yarattığı durgunluktan daha hızlı çıkacak.
  Aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden biri değildir?
  A) ABD
  B) Polonya
  C) Hindistan
  D) Meksika
  E) Brezilya

CEVAP: A

 • Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ancak” sözcüğü “olsa olsa” anlamında kullanılmıştır?
  A) Kitabı oku, ancak daha sonra kardeşine ver.
  B) Arkadaşını görmeye git, ancak beni aramayı unutma.
  C) Güzel bir araba almak istiyorum, ancak hiç param yok.
  D) Bu akşam tiyatroya git, ancak yarın erken gel.
  E) Pikniğe bu pazar değil, ancak haftaya pazara gidebiliriz.

CEVAP: E