Bankaların Yabancı Dil Bilgisi Sınav Soruları

Bankalar bazı pozisyonlar için alım yaparken Genel Yetenek, Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları haricinde ek olarak Yabancı Dil Bilgisi Sınavı gerçekleştirmektedir.

Özellikle uluslararası nitelikte olan bankalar en alt kademe olan gişe yetkilisi alımlarında bile bu sınavı yapmaktadır. Banka sınavları için hazırlık yapan adaylar, başvuru yapmak istedikleri bankaların sınav prosedürlerini araştırmalıdır. Bu prosedür içerisinde “Yabancı Dil Bilgisi Sınavı” yer alıyorsa, sınav hakkında detaylı bilgiler edinilmeli, mesleki terimlere çalışılmalı ve mümkün olduğu kadar İngilizce grammar bilgisi ile kelime haznesi geliştirilmelidir. Çünkü bankalar yabancı dil sınavlarında kelime bilgisine ve grammar yapısına dair sorular sormaktadır.

Bankaların yabancı dil sınavlarında paragraf soruları, boşluk doldurma, tense (zaman) cümlelerini tamamlama, İngilizce – Türkçe ve Türkçe – İngilizce çeviri yapma, okuduğunu anlama ve yorumlama gibi çeşitli soru tipleri yer almaktadır. Bu soru tiplerine yönelik çalışma programı oluşturulurken TOEFL ve YDS seviyesindeki kitaplar alınmalı, bu kitaplardaki sorular çözülmeli ve geçmiş yıllara ait çıkmış sorular incelenmelidir. Yazımızın devamında da bankalar tarafından sıkça sorulan yabancı dil bilgisi sınavlarına ait örnek sorular bulunmaktadır.

Bankaların Yabancı Dil Bilgisi Sınavı Soru ve Cevapları

 • I am looking forward ……….. you soon.
  A) seeing
  B) having seen
  C) to see
  D) to have seen
  E) to seeing

CEVAP: D

 • Heavy rains have triggered widespread flooding and landslides in Indonesia. …….., the total toll of those known or feared to be dead has reached 130.
  A) However
  B) On the contrary
  C) Consequently
  D) As well as
  E) Nonetheless

CEVAP: C

 • “The most effective method used to prevent large avalanches is to dislodge snow masses on mountain slides before they can grow big and become dangerous.” cümlesine anlamca en yakın Türkçe cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dağ yamaçlarındaki kar yığınlarının dağıtılması büyük çığları engellemenin en etkin yoludur, ama bu yöntemin tehlike büyümeden uygulanması gerekir.
  B) Büyük çığlara engel olmak için kullanılan etkili bir yöntem, dağ yamaçlarında bulunan kar yığınları tehlikeli olmaya başladıklarında bunlara müdahale etmektir
  C) Büyük çığlara engel olmak için kullanılan en etkili yöntem, dağ yamaçlarındaki kar yığınlarını, büyüyüp tehlikeli olmadan yerlerinden oynatmaktır.
  D) Dağlardaki kar yığınları, büyüyüp tehlikeli hale gelmeden yerlerinden hareket ettirilirse, bu yöntem büyük çığları etkin şekilde engelleyebilir.
  E) Dağların sırtlarında oluşan kar yığınları büyümeden ve tehlikeli hale gelmeden önce dağıtılırsa büyük çığlar etkili bir şekilde yok edilebilir.

CEVAP: C

 • “Romanlarında hep siyasi konuları ele alıp almayacağını söylemek için çok erken.” cümlesine anlamca en yakın İngilizce cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) I would say that all his novels are concerned with political issues.
  B) It is too early to say whether he will always deal with political issues in his novels.
  C) In his early novels he always deals with political matters.
  D) It has been concluded that political issues are the main subject of his early novels.
  E) It is still too soon to say whether he will ever discuss political issues in his novels.

CEVAP: B

 • A social anxiety disorder or social phobia is the constant fear of (I)…… criticized or evaluated by other people. People with a social phobia are nervous, anxious and afraid (II) ….. many social situations. Simply attending a business meeting or going to a company party can be highly (III)….. They may freeze up (IV)….. they meet new people, particularly authority figures. They are particularly afraid that other people will notice that they are anxious, so this fear enables the anxiety to grow and turn into a vicious cycle.
  (I) numaralı yere uygun düşen sözcük ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) having been
  B) having
  C) being
  D) to be
  E) be
  CEVAP: C
  (II) numaralı yere uygun düşen sözcük ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) in
  B) at
  C) to
  D) for
  E) of
  CEVAP: A
  (III) numaralı yere uygun düşen sözcük ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) exhilarating
  B) repulsive
  C) illogical
  D) intimidating
  E) interesting
  CEVAP: D
  (IV) numaralı yere uygun düşen sözcük ya da ifade aşağıdakilerden hangisidir?
  A) when
  B) only if
  C) whether
  D) but
  E) even
  CEVAP: A
 • The vegetarian diet is becoming increasingly popular all the time. ……. . A decade ago and earlier, the impression was that a vegetarian diet was lacking in the nutrients found in meat products. Today though, through research and nutritional science, it has been proven that all the nutrients found in meat may at the same time be found in the correct vegetarian diet.
  Yukarıdaki metinde, boş bırakılan yere parçanın anlam bütünlüğünü sağlamak için getirilebilecek cümle aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Vegetarians eat more fruits, vegetables and grains than the meat eater.
  B) Moreover, vegetarians tend to get more exercise.
  C) Meat and vegetarian diets have similar benefits.
  D) There are advantages and drawbacks to both diets.
  E) Is the vegetarian or meat diet better?

CEVAP: E

Banka Yabancı Dil Sınav konuları ve açıklamaları için aşağıdaki web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.

Bankaların, İngilizce Sınav Konuları ve Detayları