Bankaların Sınavlardaki Ekonomi ve Finans Soruları

Banka sınavları, güncel ve geçmişe dayalı ekonomi ve finans olaylarını, durumlarını ve tarihsel süreçlerini kapsayan soru çeşitlerini de içermektedir. İyi bir bankacı güncel ekonomik ve finansal konulara ve olaylara hakim olurken aynı zamanda bankacılığı etkileyen tarihsel ekonomik durumları da bilmelidir. Bankacılık her ne kadar gelişen, ilerleyen bir sektör olsa da bankacılık tarihi oldukça önemlidir.

Özellikle İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olan kişilerin daha yatkın olduğu bu sorular aynı zamanda alan bilgisi olarak da kabul görmektedir. Dolayısıyla bankaların sınavlardaki ekonomi ve finans soruları genellikle “Alan Bilgisi Sınavı” içerisinde yer almaktadır. Bu sınavdan başarılı bir şekilde ayrılmak isteyen adaylar, bankalar tarafından yıllar içerisinde sorulmuş olan soru örneklerini incelemeli ve çözmelidir. Bankalar her yıl özel sınavlar hazırlıyor olsa da soru çeşitleri birbirine benzemektedir. Sınav hakkında fikir edinmenin en iyi yolu bankaların çıkmış soru örneklerini çözmektir.

Bankaların Çıkmış Ekonomi ve Finans Soruları

Aşağıda bankalar tarafından sıkça sorulan ekonomi ve finans sorularının örnekleri ve çözümleri yer almaktadır:

 • 2010 yılı Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre Türkiye dünya ihracatçısı ülkeler sıralamasında kaçıncı sırada yer almaktadır?
  A) 18
  B) 26
  C) 30
  D) 32
  E) 45
  CEVAP: B
 • Dünyanın en genç Merkez Bankası aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Şili Merkez Bankası
  B) TC Merkez Bankası
  C) OECD Merkez Bankası
  D) ABD Merkez Bankası
  E) Avrupa Merkez Bankası
  CEVAP: E
 • Merkez Bankası hangi yıldan itibaren kamuoyunu parasal hedefler konusunda bilgilendiren parasal program uygulamaya başlamıştır?
  A) 1983
  B) 1987
  C) 1990
  D) 1994
  E) 2001
  CEVAP: C
 • Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak çıkarılan ve değerli madenlere dönüştürülemeyen kağıt paradır?
  A) Kağıt para
  B) İtibari para
  C) Mal para
  D) Kaydi para
  E) Baz para
  CEVAP: B
 • Aşağıdakilerden hangisi paranın taşıması gereken özelliklerden biri değildir?
  A) Geniş ölçüde kabul görmesi
  B) Taşımasının kolay olması
  C) Çabuk deforme olmaması
  D) Kolay taklit edilememesi
  E) Değerinin sabit olması
  CEVAP: E
 • Bir ekonomide tüm fiyatların ikiye katlanması, paranın satın alma gücünü ve dolayısıyla değerini nasıl etkiler?
  A) Yarı yarıya artırır
  B) İki kat artırır
  C) İki kat azaltır
  D) Yarı yarıya azaltır
  E) Sıfırlar
  CEVAP: D
 • Aşağıdakilerden hangisi para politikası amaçlarından biri değildir?
  A) Fiyat istikrarı
  B) Yüksek istihdam
  C) Fiyat kontrolü
  D) İktisadi büyüme
  E) Finansal piyasalarda istikrar
  CEVAP: C
 • EFT sistemini organize eden kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  A) BDDK
  B) Hazine Müsteşarlığı
  C) İMKB
  D) Merkez Bankası
  E) Ziraat Bankası
  CEVAP: D
 • Hangisi dünyanın en büyük 5 ekonomisi içinde yer almamaktadır?
  A) Fransa
  B) ABD
  C) Japonya
  D) Rusya
  E) Çin
  CEVAP: D
 • 2010 yılı için Türkiye’nin en büyük sanayisi hangisidir?
  A) Arçelik
  B) Tüpraş
  C) Tofaş
  D) Aygaz
  E) Beko
  CEVAP: B
 • Merkez Bankası’nın bankalar arası piyasada kamu kesimi menkul kıymetlerini alıp satmasına ne ad verilir?
  A) Reeskont işlemleri
  B) Zorunlu karşılık işlemleri
  C) Açık piyasa işlemleri
  D) Avans işlemleri
  E) Serbest karşılık işlemleri
  CEVAP: C
 • Aşağıdakilerden hangisi stagflasyon durumunda ortaya çıkan bir iktisadi sonuç değildir?
  A) Aşırı üretim
  B) İşsizlik
  C) Atıl üretim kapasitesi
  D) Yetersiz bir büyüme oranı
  E) Yüksek bir enflasyon oranı
  CEVAP: A
 • Bankaların kişilerin saygınlıklarına göre açtığı kredi türü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Akreditif kredisi
  B) Açık kredi
  C) Cari hesap kredisi
  D) Avans kredisi
  E) Faktoring
  CEVAP: B
 • Bir bankanın ithalatçı lehine ihracatçının bankasına verdiği mektuba ne isim verilir?
  A) Vadeli kredi
  B) Akseptans
  C) Ciro
  D) Akreditif
  E) Kredi devri
  CEVAP: D
 • Aşağıdakilerden hangisi devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak çıkarılan ve değerli madenlere dönüştürülemeyen kağıt paradır?
  A) Kağıt para
  B) İtibari para
  C) Mal para
  D) Kaydi para
  E) Baz para
  CEVAP: B