Başarılı Çalışanların İşten Ayrılma Sebepleri Nelerdir?

İş hayatında yüksek performans, verimlilik ve sürdürülebilir başarı sahibi olmalarına rağmen çalıştıkları işletme ya da şirketten ayrılan personeller de görülmektedir. Her ne kadar şirketin en değerli ve aranan personeli olsalar da istifa ettikleri görülen bu personellerin neden işten ayrıldığı merak edilen durumlardan biridir.

Belirli bir kariyer hedefi bulunan kişiler, kimi zaman daha üst bir seviyeye ulaşmak için bulunduğu noktayı terk etmek zorunda kalır. Her ne kadar o çalışma ortamından memnun dahi olsa, işten ayrılması, başka bir iş yerinde çalışma hayatına başlaması, sektör ya da kariyer değişimi yapması veya çeşitli nedenler sebebiyle iş yaşamını noktalaması gerekebilir. İşte başarılı çalışanların işten ayrılma sebepleri!

Başarılı Çalışanlar Neden İşten Ayrılır?

Başarılı çalışanların işten ayrılma nedenleri incelendiğinde bunun birden çok sebebi olduğu görülür. Performansı her ne kadar yüksek ve çalıştığı şirket ya da kuruma büyük katkılar sunmuş olsalar da kimi zaman yöneticilerinden memnun olmayabilir, daha iyi bir iş teklifi almış olabilir ya da uzmanlık alanlarına yönelerek kendi işlerini kurmak istiyor olabilirler.

Başarılı çalışanlar daima yöneticileri tarafından memnun edilmesi gereken personel grubu içerisinde yer alır. Çünkü şirketin bu çalışandan gördüğü katkı oldukça büyüktür. Personel tüm uzmanlık alanını ve eforunu şirket adına harcıyor, hem kendisini hem de çalıştığı şirket ya da kurumu başarılı bir hale getiriyorsa, şirket yetkililerinin de personeli memnun ve mutlu olması adına gerekli koşulları sunması gerekir. Bu koşullar sunulmuyorsa çalışanları işlerinden istifa edebilir.

Bu istifaların önüne geçilmesi için şirketler ve kurumlar, “Performans Değerlendirme Sistemi” uygulamalıdır. Bu sistemle birlikte çalışanların motivasyonunu arttıracak ve çalışma hayatını sevdirecek şirket içi ya da dışı etkinlikler düzenlenmelidir. Azimli bir şekilde çalışan kişiler mutlaka ödüllendirilmelidir. Çeşitli ödüller ve teşvikler sunulması, çalışanların verimliliğini de arttıracaktır. Ödüllerin amacı takdir, teşekkür etmek ve devamlılık sağlamak olmalıdır. Yaptığı işler sonucunda takdir ya da teşekkür alamayan bir personel, zaman içerisinde verimlilik düşüşüne geçecek ve kendisini yetersiz ya da değersiz hissedecektir. Bu hisler başarılı çalışanların işten ayrılma sebeplerinin başında gelmektedir.

Şirketlerdeki Teşvik Ödülleri

Şirketlerdeki teşvik ödülleri kimi zaman maaş artırımı, prim, ikramiye, hediye çeki gibi maddi içerikli ödüller olabileceği gibi kimi zamanda motivasyon anlamında verilen manevi teşvik ödüllerini kapsamaktadır. Bu ödüller de çalışanın ailecek gitmesi için organize edilen tatil, şirket çalışanlarının ya da sadece başarılı olanların katılmasının planlandığı bir sosyal aktivite ya da bir toplantıda yapılan teşekkür konuşması olabilir.

Gerekli teşvik ve ödüllendirmeler yapılıyor, çalışma hayatı içerisindeki ortamın huzurlu ve mutlu olması sağlanıyor dahi olsa başarılı çalışanlar işlerinden ayrılabilir. Başarılı çalışanların işten ayrılma sebepleri arasında; evlerine daha yakın ve aynı şartlarda veya daha iyi şartlarda bir iş bulmaları, sağlık nedenlerinden dolayı işten ayrılmalar, iş arkadaşlarıyla sorun yaşama, iş yerinde mutsuz olma, sorumluluklarının ağır olması, çalışma saatlerinin çok yoğun olması, sabah çok erken saate işe başlıyor ve geç saatlere kadar çalışıyor olması, maddi tatminsizlik gibi unsurlar yer alabilmektedir.