Başarılı İş İnsanlarının Belirgin Özellikleri!

Gerek Türkiye’de gerek yurt dışında, başarıları ile tanınan iş insanları arasında yapılan bir araştırmaya ve röportajlara göre, bu kişilerin belirgin ortak özelliklere sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bu özellikler, her personelin çalışma hayatı içerisinde sahip olması gereken, mesleki ve kişisel alanda kendisini geliştirmesini sağlayacak olan özelliklerdir.

Başarılı İş İnsanlarının Özellikleri

Başarılı olmanın temel kuralı, hangi sektörde olursanız olun, kişisel gelişiminize önem vermekten geçer. Sahip olunması gereken bilgi birikimi ve donanım, iş yaşamınızı etkiler. İnsanın bilgi dağarcığını genişletmesi ve geliştirmesi için kişisel gelişimine önem vermesi gerekir. Başarılı bir iş hayatı için kendinize vakit ayırmalı ve iş ile özel yaşam dengesini kurmalısınız.

Büyük başarılar elde etmek istiyorsanız, hayatınızın büyük bir bölümünü işte geçirmemelisiniz. Pek çok kariyer danışmanı çok çalışmayı, iş hayatının her türlü kişisel değerden ön planda tutulması gerektiğini savunmaktadır. Fakat bu oldukça yanlıştır. Çok çalışmak değil, verimli çalışmak gerekir. Aynı işi verimli bir şekilde daha kısa sürede tamamlama imkanınız varken neden fazladan efor sarf ederek hem beyninizi hem de zihninizi yormanız gerekir? O halde buradan çıkarılması gereken nokta, başarılı olan iş insanlarının verimliliklerine önem verdiğidir. Elbette çok çalışmak da gereklidir fakat bunu kıyaslamak gerekirse iş yaşamındaki başarıya verimlilik %60, çok çalışmak ise %40 oranında etki etmektedir.

İş İnsanlarının Başarı Konusundaki İpuçları 

Bu kişiler incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlar çalışma hayatındaki başarının ipuçları olarak da algılanabilir. Başarılı iş insanlarının ipuçları şu şekilde yer alır:

 • Hayal ettikleri işi yapmak için büyük çaba sarf ederler.
 • Her zaman ve her ortamda samimi davranışları ile dikkat çekerler. Kendileri için çalışan personele de aynı samimiyeti gösterirler. Bu sayede “sevilen patron” sıfatını da elde ederler.
 • Duruşları, konuşmaları, giyim tarzları ile çevrelerindeki insanlara güven verirler. İş hayatında başarılı olmak için güvenin etkili olduğunun farkındadırlar.
 • Konuşma tarzları, ses tonları, konuşurken seçtikleri kelimeler bulundukları ortama uygundur. Aşırıya kaçan davranış ve söylemlerden kaçınırlar.
 • Hayatın iş haricindeki diğer kısımlarının her zaman farkındadırlar. Özel hayatlarını da kaliteli yaşarlar.
 • Ekip çalışmasına çok önem verirler. Çalışanların mutlu olmasının, değer görmesinin o işe değer katacağını bilirler.
 • Girişimci ruhlarını ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar kaybetmezler. Bir zamanlar kendilerinin de hayal kurarak bugünlere geldiklerini unutmazlar ve girişimcileri, yeni fikirleri desteklerler.
 • Empati yetenekleri gelişmiştir. Karşısındaki kişinin yerinde olabileceğini düşünerek hareket eder, bunu düşünerek adım atarlar.
 • Öz güvenleri tamdır ve bunu her fırsatta belli ederler. Dozu ayarlanmış bir öz güven başarının anahtarıdır.
 • Yeniliklere, yeni fikirlere hep açıktırlar. girdikleri her ortamda çevreleriyle ilgilidirler. Anlatanı dinlerler ve anlattıkları her zaman ilgiyle dinlenir.
 • Araştırma yapmanın çalışma hayatında başarı üzerinde tetikleyici etkisi olduğunu düşünürler. Kendileri sürekli araştırma içinde olduğu gibi çalışanlarını da buna teşvik ederler.