Bir İş Görüşmesinde Kurulmaması Gereken Cümleler!

İş arayan ve pek çok ilana iş başvurusu yapan, sonrasında davet edildiği iş görüşmesi mülakatlarında başarılı olamayan adayların merak ettiği konulardan biri de nerede hata yaptıkları ile ilgilidir. Bir iş görüşmesi mülakatında yapılması ve yapılamaması gereken davranışlar bellidir. Davranışlar haricinde adayların mülakat içerisinde kullanmaması gereken bazı cümleler de mevcuttur. Bu cümleler mülakatın olumsuz yönde etkilenmesine sebep olabilmektedir. Adaylar ilk iş görüşmesinde ne kadar az hata yaparsa, o kadar çok şanslarını arttırabilmektedir. O nedenle, iş görüşmesinde yapılmaması gereken hatalar ve kullanılmaması gereken cümleler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır.

Her mülakat için şirketin ayırabileceği bir süre vardır. Bu süre genel olarak 15 dakikayı geçmemektedir. Çünkü pek çok aday incelenmekte ve hepsine “eşit hak ve fırsat” verilmektedir. Dolayısıyla İK yetkilisini etkileyebilmek ve dikkatini çekmek adına yalnızca 15 dakikalık bir zamanınız bulunmaktadır. Bu zamanı hata yaparak geçirmek yerine, kendinizi en net şekilde ifade etmeyi denemelisiniz.

O İşle İlgili Vaatlerde Bulunun

Aday işe alındığı takdirde o şirkette neler yapabileceğini kısa ve net cümlelerle ifade etmelidir. Bunu anlatırken pratiğe dayalı küçük örnekler vermek fayda sağlayacaktır. Somut örnekler vermeyip afaki konuşulduğu takdirde görüşme tıkanır ve verimsizleşir. Eğer daha önceden yönetmiş olduğunuz bir proje, sunum ya da etkinlik varsa, bu sorumluluklara dair elinizde somut veriler olması, İK yetkilisinin etkilenmesini sağlar. Örneğin X şirketinde pazarlama ve satış departmanı bölümünde, satış uzmanlığı yaptınız. Uyguladığınız Y yöntemi sayesinde şirketin geçen yılki satış verilerine oranla %Z oranında artış olduğunu gördünüz. Bu sizin başarınızdır ve yeni bir iş görüşmesinde kullanabileceğiniz somut veridir.

Neden Buradasınız?

Adaylar mülakat süresi boyunca kesinlikle “iş arıyorum” cümlesini telaffuz etmemelidir. Eğer iş görüşmesi mülakatı sırasında yetkiliden “Neden buradasınız?” şeklinde bir soru gelmişse aday bu soruya cevap olarak daha önce çalıştığı sektörü ve pozisyonu açık bir şekilde belirterek bu işe talip olduğunu, başaracağına inandığı için orada olduğunu söyleyerek ya da kariyer hedefleri açısından gelişimine katkı bulunacak bir meslek olduğunu düşündüğü için bu sektörü ve pozisyonu tercih ettiğini belirterek cevaplamalıdır.

İş başvurusu mülakatında yetkiliden gelen “Kariyerinizden bahseder misiniz?” gibi bir soruya da aday, daha önceki işlerinde başarılı olduğunu, terfi aldığını belirterek cevap verecek ise bunu mutlaka şirket adı ve hangi pozisyondan hangi pozisyona terfi edildiği bilgileri ile birlikte söylemelidir. “Daha önceki işlerimde terfiler aldım” gibi bir cümle kurmak mülakat sırasında yapılan hatalar arasındadır. Terfi alınmadıysa fakat bunun yerine takdir görülen ve birkaç alanda ses getiren projelerde yönetimde bulunulmuşsa mutlaka bu projelere ait somut veriler de yetkiliye sunulmalıdır.

Ekibe Nasıl Katkı Sağlarsınız?

Bir iş görüşmesi mülakatında yapılan yanlışlardan biri de yetkilinin “Birlikte çalıştığınız ekibe nasıl katkı sağlarsınız?” sorusuna verilen cevaplardır. Adayın bu soruya ekibe katkı sağlayacağını, azimle çalışacağını ve başarılı olacağını belirttiği cümleler kurması, yetkiliyi ikna etmeyecektir. Bu soruya verilecek cevap, daha önceki iş yerinde geliştirdiği stratejiler ile satışa ya da işe ne ortanda katkıda bulunduğunu anlatan net cümleler ya da somut veriler olmalıdır.

Bir aday iş başvurusu yaptığında ve başvuru sonucuna şirket tarafından olumlu dönüldüğünde, adayın mülakat daveti almış olması, şirketin adaydaki yetkinlikleri uygun bulduğunu fakat adayı daha yakından tanımak istediği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla iş görüşmesi mülakatında, beden dilinin önemini asla unutulmamalı ve mimikler ölçülü ve kontrollü kullanılmalıdır. Abartılı cümlelerden kaçınılmalı, net, doğal ve samimi olunmalıdır. Yetkilinin sözü kesilmemeli, cümlesi tamamlanana kadar beklenmelidir. Saygıdan asla uzaklaşılmamalı ve saygı ile samimiyet arasındaki ince çizgi mutlaka korunmalıdır.