C Seviye İş Pozisyonları Nelerdir?

İş hayatının önemli bir bölümünü kapsayan C Seviye iş pozisyonları, “Üst Düzey Yönetici” unvanlarının yer aldığı birimleri kapsamaktadır. Bu pozisyonlarda yer alan kişiler, şirketin beynini oluşturmaktadır. Genellikle alanında oldukça güçlü ve etkili olan bireylerin yer aldığı iş gruplarıdır. Şirketin gelecek yılki planları, şirkete dair tüm planlamalar, İK bölümü, veri ve maliyet analizleri, şirket ve dış çevre ile ilgili alınan tüm kararlar C seviye iş pozisyonlarını içermektedir.

Bu pozisyonlarda görevli olan kişilerin asli ve temel görevi şirketin sürdürülebilir bir yaşama, rekabete ve stratejiye sahip olmasını sağlamaktır. Yüksek risk almak, sürekli olarak kararlar vermek, günlük faaliyetleri gerçekleştirmek ya da hedefleri belirlemek, bu hedeflere göre hareket etmek bu meslekleri yerine getiren personellere aittir. Peki C seviye iş pozisyonları nelerdir? Görevleri nedir?

CEO, CHRO ve CFO

CEO (Chief Executive Officer) yani “İcra Kurulu Yöneticisi” anlamına gelmektedir. Bir şirket CEO’su, şirketle ilgili her türlü başarıdan ve başarısızlıktan sorumlu tutulacak kişidir. Şirkete ait tüm operasyonlar, faaliyetler CEO tarafından denetlenir. Dolayısıyla personellerin performansları, verimlilikleri, şirkete sunmuş oldukları katkılar vb. performans ve verimlilikle ilgili tüm iş konuları CEO açısından ön plandadır. Bir personelin terfi etmesini ya da etmemesini sağlayan taraf da CEO’dur.

CHRO (Chief Human Resources Officer), Türkçe karşılığı ile “İnsan Kaynakları Yöneticisi” olarak bilinmektedir. Şirketin personelleri ile ilgili olarak sorumlu tutulan en üst düzey pozisyondur. İnsan sermayesini yönetmek, gerekli iş gücünü ve ihtiyaç duyulan pozisyonları belirlemek onların görevidir. Şirketi personellere iyi bir şekilde lanse etmek, gerekli işe alımları gerçekleştirmek ve personelleri kariyer hedeflerine, yeteneklerine ve eğitimlerine göre desteklemek yapmaları gereken ek görevlerdendir.

CFO (Chief Financial Officer) ise finansal alandaki tüm işlemlerin yönetildiği pozisyondur. Şirkete ait tüm mali işlemlerin planlanması, uygulanması, yürütülmesi ve yönetilmesi bu pozisyondaki bireyin görevidir. Şirketin finansal geleceğini planlamak oldukça önemlidir.

CMO, CIO ve CTO

CMO (Chief Marketing Officer) ismindeki “Marketing” kısmından da anlaşılacağı gibi “Pazarlama ve Satış Departmanı Yöneticisi” anlamına gelmektedir. Şirketin pazarlama ve satışına ait tüm stratejilerinin belirlendiği pozisyondur. Reklam, ürün ve marka yönetimi, pazar araştırmaları, satış stratejileri ve gerekli kaynakların kullanılması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi bu pozisyonun görevlerindendir. Hedef müşteri kitlesi belirlenerek potansiyel müşteriler bulunması da CMO’lara aittir.

CIO (Chief Information Officer) ise “Bilgi Sistemleri” departmanı anlamına gelmektedir. Bilgi, işlem ve bilgisayar teknolojilerinin, şirkete ait tüm verilerin depolandığı departmandır. İş süreçlerini hızlandırmak, şirketteki verimliliği arttırmak ve veri analizi sağlayarak çalışma faaliyetlerini iyileştirmek onların görevidir.

Ve son olarak CTO (Chief Technology Officer) araştırma ve geliştirme olarak adlandırılan, şirketin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan AR-GE bölümünü konu almaktadır. Bu bölümdeki personellerin tamamı şirketin kısa ve uzun vadeli ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli yatırımları sağlamakla görevlidir.