Çalışanların İzin Kullanması İçin Geçerli Sebepler!

İş hayatında çalışanlar için izin kullanmak önemli konulardan biridir. Bazı çalışanlar izin kullanmak için her fırsatı değerlendirmek ister ve izin zamanlarını dört gözle bekler. Bazı çalışanlar ise izin kullanmadan iş dönemini tamamlamak ve bu dönem içerisinde beklentileri karşılamak adına daha fazla çalışmak ister. Genel olarak ilk çalışan tipi daha yoğundur. İş yaşamında izin kullanmaktan hoşlanan ve tatil programlarını kullanacakları izinlerine göre ayarlayan çalışan sayısı günümüzde yüzde 83’tür.

İzin Kullanmamak Olumsuz Etkiliyor

İzin kullanmamakla övünen çalışanların esas amacı yöneticilerinin daha çok takdirini kazanmak, işini ne kadar çok sevdiğini göstermektir. Ancak izin kullanmamak ve yeterince tatil yapmamak çalışanların sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Fiziksel ve ruhsal olarak sürekli çalışmanın sağlık üzerinde olumsuz etkileri uzmanlar tarafından da belirtilmektedir. Çünkü her insanın hem bedenen hem de ruhen kendisini arındırması ve dinlendirmesi gereken bir zamana ihtiyacı vardır.

İş Kanunu’na göre izin süreleri:

  • 1 yıl ile 5 yıl arasında çalışan personellerin yıllık izin süresi 14 iş günü
  • 5 yıl ile 15 yıl arasında çalışan personellerin yıllık izin süresi 20 iş günü
  • 15 yıldan daha uzun süreli çalışan personellerin yıllık izin süresi 26 iş günü

olarak yer almaktadır. Kimi zaman iş yerindeki yöneticiler tarafından yıllık izin kullanmasına izin verilmeyen personeller de bulunmaktadır. Bu personeller İş Kanunu’na göre haklarını kullanabilmektedir. Yöneticisi tarafından izin verilmeyen personellerin şirkete yönelik dava açma hakkı da bulunmaktadır. Her çalışanın yıllık izin süresi yasalarca yukarıdaki tarihlerde belirlenmiştir.

Çalışanların iş performansının artması, motivasyonlarının sürekli olarak üst seviyede kalması için mutlaka izin haklarını kullanmaları, kendilerine ve iş haricindeki yaşamlarına da zaman ayırmaları gerekiyor. İş temposuna izin kullanarak ara vermek kariyer hedefleri doğrultusunda daha emin adımlarla ilerlemeye destek oluyor.

İzin kullanarak tatil yapmak insan sağlığı üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Yapılan araştırmalar tatile çıkan kişilerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarının izin kullanmayanlara göre daha iyi olduğunu ortaya koyuyor.

Tatile Çıkanların Stresi Azalıyor

Yoğun iş temposuna ara vererek izin kullanan ve tatil yapan çalışanların iş hayatında yaşadığı streslerde işe dönüşlerinde azalma görülüyor. Tatilin stres üzerindeki etkisinin ilaçlardan daha fazla olduğu belirtiliyor.

Tatil yapmak ve izne çıkmak ofis çalışanlarının en önemli sorunlarından olan bel, boyun ve sırt ağrılarının azalmasını sağlıyor. Özellikle tatil süresince yapılan spor aktiviteleri ağrıların giderilmesini sağlıyor.

Yoğun çalışanların taşıdığı kalp hastalıkları riski düzenli tatil yapanlarda aza iniyor. Bu yönde yapılan bilimsel araştırmalar tatilin sağlığa olumlu etki etmesinde güneşin, denizin ve eğlencenin şart olmadığını ortaya koyuyor. İzin kullanan çalışanların tatillerinde boş vakitlerinde kitap okumaları iş gelişimleri ve kişisel gelişimleri için yarar sağlıyor. Okunan kitapların seçimi de bu konuda önem taşıyor.

İzinlerini düzenli şekilde kullanan çalışanların, kullanmayanlara göre performanslarının daha yüksek olduğu da bilimsel araştırmalarla kanıtlananlar arasında yer alıyor. İzne çıkarak bir süre iş temposundan uzaklaşmak işle ilgili yeni bakış açılarının yakalanmasını sağlıyor.