Ekip Çalışmalarının Etkili Olabilmesi için Gerekenler!

Şirketlerde ekip çalışmasına önem verilmektedir. Bu önem iş ilanları içerisinde de “Takım/ekip çalışmasına uyumlu/yatkın” şeklinde de belirtilmektedir. Personel alımları sırasında İK yetkilileri adayların özellikle bu özelliğe sahip olup olmadığına dikkat eder. Ekip çalışmasına uyumlu olan kişiler, işe başladığı zaman çalışma ortamına daha çabuk adapte olabilmektedir. Aynı zamanda ekip çalışmasına yatkın olan kişiler etkili iletişim becerilerini kullanırken daha başarılı olmaktadır.

Etkili Ekip Liderinin Önemi

Ekip çalışmalarının önemi iş hayatında bu şekilde öne çıkarken liderlik kavramının da önemi artmıştır. Bir iş yerinin başarılı olabilmesi, uzun vadede karlılık ve verimliliğin artması için liderin etkili olması ve ekibi en doğru şekilde yönetmesi ilk şartlardandır. Ayrıca liderlerin gerektiğinde inisiyatif alabiliyor olması, zaman yönetimi başarısı gibi özelliklere de sahip olması gerekir.

Ekip oluşturulurken ya da ekibe yeni kişiler katıldığında her bireyin sorumluluğunun ve alacağı görevin en net şekilde belirlenmesi ve kendisine bildirilmesi gerekir. Bu, sonradan ekip içinde yaşanacak iç çatışmaların da önlenmesini sağlar. Kişilere uygun görevler ve sorumluluklar verilmelidir. Örneğin enerjik ve motivasyonu yüksek olan bireylere saha çalışması verilirken, daha çok rutin işleri yapmaktan keyif alan kişilere çalışmayla ilgili bilgi ve veri analizi oluşturması görevli verilebilir.

Ekibin Hedeflerinin Ortak Olması

Bir ekipte yer alan her çalışanın kendine göre bir iş geçmişi ve değişik özellikleri vardır. Ancak bir ekip çatısında toplanıldığında göreve doğru odaklanılması açısından hedeflerin kişisellikten uzaklaşarak ekip yararına olması önemlidir. Ancak bu şekilde davranıldığı takdirde verimlilik artar. Ayrıca ekibin başarısı kişisel başarıya da etki eder.

Ekip içerisindeki bireylerin birbirine güvenmesi de önemlidir. Güven genel olarak hayatta önemli olduğu gibi, iş hayatında da önemli bir yerdedir. Özellikle ekip halinde yapılan çalışmalarda ekiptekilerin birbirine güven duyması, akıllarında soru işaretleri kalmaması gerekmektedir. Güven duygusu sonuca daha çabuk ulaşılmasını sağlar. Birbirine güvenen kişilerin çalıştığı ortamda herhangi bir şekilde çatışma da yaşanmaz.

Ekip çalışmalarında iletişim kopukluğu yaşanmaması, etkili iletişim kurulabiliyor olması ekibin başarısı için önemlidir. Ekip üyeleri kendi aralarında fikir paylaşımında bulunup, doğru iletişim kurabilmelidirler. Ayrıca bir ekibin yöneticisinin de ulaşılabilir olması gerekir.

Ekip çalışmalarında başarı sağlamak için ekip içinde motivasyonun hep yüksek olması gereklidir. Bu da çalışanların birbirlerini ve kendilerini her fırsatta motive etmeleri ile sağlanabilir. Her çalışan kendi motivasyonundan sorumlu olduğu gibi yöneticiler de çalışanlarının motivasyonunun sorumludur. Çalışanların motivasyonunu sağlamak için ödüller ve teşvikler sunulmalıdır.

Ekip çalışanlarının tek başlarına sorumlulukları olduğu gibi dahil oldukları ekibe karşı da sorumlulukları vardır. Çalışanlar kendi işlerinin yanı sıra ekip arkadaşlarının işlerine de yardımcı olmaları üzerinde çalışılan projenin başarısına katkı sağlar. Bir ekip çalışmasında kişilere yapabileceklerinden çok iş verilmesi halinde başarısızlık kaçınılmaz olur. Ayrıca herkese yetkinlikleri dahilinde görev verilmesi de işlerin daha hızlı ilerlemesini sağlar.