İş Yaşamında İçe Dönük Olmanın Zararları!

İçe dönüklük, bir kişilik özelliği olmakla birlikte kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir. Bireylerin içe dönüklük seviyeleri yüksekse ve içine kapanıklarsa iş yaşamında olumsuzluklarla karşılaşmaları da kaçınılmazdır. Sosyal beceriler konusunda eksik olan bu bireylerin etkili iletişim becerileri de zayıftır. Bireysel çalışmaya daha uygun olurlar. Takım çalışması içerisinde kendilerini güvensiz hissederler. Tanımadıkları insanlarla çalışmaktan keyif duymazlar. Bununla birlikte sürekli olarak kendilerini güvende hissettikleri bir alan yaratmak isterler. Bu alan içerisinde de oldukça mutlu ve huzurlu olurlar. İkili ilişkilerde zayıf olmaları ve diğer nedenlerden ötürü, iş hayatında zayıf ya da sönük kalabilirler.

İş Yaşamında İçe Dönüklüğün Dezavantajları

İçe dönük kişilik özelliğine sahip olan kişiler çoğunlukla iç dünyalarına odaklanırlar. Bu da farklı şeylere odaklanma konusunda sorun teşkil edeceğinden çalıştıkları işte başarısız olmalarına neden olur. Çoğunlukla sadece kendilerine verilen işi yaparlar, ancak başka hiçbir şeyle ilgilenmezler. Bu durum ve bu çalışan çeşidi işverenler tarafından tercih edilmez. Üretken, yeni fikirler sunabilen, işe motivasyonu yüksek kişilerin tercih edildiği iş yaşamına, içe dönük personellerin katacağı çok da fazla bir şey olmadığından kariyer hedeflerini gerçekleştirmeleri de zordur.

İçine kapalı olan kişiler kalabalık iş ortamlarını sevmezler. Bu tür çalışanlar iş toplantılarına katılmak zorunda olsalar bile söz almazlar, mecbur kalmadıkça konuşmayı tercih etmezler. Aynı durum iş yemeklerinde de geçerlidir. İçe dönük çalışanlar sadece samimi oldukları iş arkadaşları ile konuşmaktan yana olurlar.

İçe Dönük Çalışanların Özellikleri

İş yaşamında içine kapalı personeller detaylara önem vermeleriyle de bilinir. Ancak bu detaylar üzerinde fazla zaman kaybettiklerinden ve hızlı çalışamadıklarından işlerinde sorun yaşarlar. Detaylara önem vermeleri özellikle proje yönetimi, finansal ve maliyet veri analistliği, danışmanlık hizmeti gibi alanlarda oldukça etkili olmalarını sağlar.

İçe dönük bireylerin yönetici olması imkansız değildir lakin çok çalışmaları ve ikili ilişkilerindeki becerilerini arttırmaları gerekir. İçe dönük çalışanlar aslında çok iyi birer gözlemcidir. İş yaşamında konuşmak yerine izleyip, gözlemlemeyi seçerler. Bu nedenle onlardan çok başarılı yöneticiler olarak da bahsedilmektedir.

İçine kapanık kişiler hissettiklerini iş arkadaşlarına açıkça söylemezler. Hoşlanmadıkları durumlar ya da kişilerden uzak kalmayı tercih ederler. Bu da onların iş yerlerinde yalnız kalmalarına yol açar. İş yaşamında içine kapalı bireyler az konuşup, az yorum yaptıklarından dolayı birlikte çalıştıkları ekip arkadaşları ve yöneticileri onların performansı ve işle ilgili neleri yapıp, neleri yapamayacağı hakkında bilgi sahibi olamazlar. Bu da işlerinde aktif görev alamamalarına neden olur.

İş yaşamında kendinizi içe dönük biri olarak tanımlıyorsanız öncelikle bunun bir sorun olduğunu ve başarınızın önündeki engellerden biri olduğunu kabul etmelisiniz. Bu sorunu tek başınıza halledip iyileştirmeniz her ne kadar zor olsa da işe bunu deneyerek başlamalısınız. Ancak en doğrusu bir yaşam koçu ya da psikologdan yardım almak olacaktır.