En Etkili Satış – Pazarlama Teknikleri Nelerdir?

Çalışılan sektör fark etmeksizin, pazarlama teknikleri önemlidir. Şirketler ve işletmeler, müşterilerine sunmuş oldukları ürün, hizmet ya da marka hakkında etkili pazarlama teknikleri kullanmak zorundadır. Bu teknikler ürün, hizmet ya da markanın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacaktır. Pazarlama tekniği olarak akla ilk “reklam” gelir. Fakat pazarlama tekniklerini reklam ile sınırlamak yanlıştır. Pazarlama oldukça geniş bir alandır ve reklam yaratımı yalnızca bir koldur. Reklam da kendi içerisinde geleneksel, dijital ve content olarak ayrılabilmektedir. Dolayısıyla pazarlama A’dan Z’ye her alanı ve koluyla bilinmesi gereken bir alandır.

Ürün, hizmet ya da marka satışı yaparken veya satın alırken karşılaşılan bu teknikler, hem satış personelinin hem de tüketicinin tatmin olacağı düzeyde yer almalıdır. Aksi takdirde şirket ya da işletme, hedeflediği satış rakamlarına ya da müşteri kitlesine ulaşmakta zorlanacaktır.

İş Hayatında Pazarlama Stratejileri

Pazarlama tekniklerini oluştururken 4 aşamalı bir sisteme uyum sağlanması gerekir. Bu aşamalar sırası ile;

  1. Elde etme
  2. Müşteriyi kazanma
  3. Optimize etme
  4. İşletmeyi büyütme

olarak yer alacaktır. Elde etme aşaması, insanların sizi tercih etmesine sebep olacak ürün, hizmet ya da marka oluşturulmasını kapsamaktadır. Bu oluşumun ardından kazanma bölümüne geçilmelidir. Yani ürün, hizmet ya da markanızı tercih edecek olan sürekli ve yeni müşteriler/tüketiciler bulmalısınız. Üçüncü aşamaya gelindiğinde sadık müşterilerinizin var olduğunu bilerek ürün, hizmet ve markanızı geliştirmek, yenilikler sunmak ve müşteriyi bu yenilikler ile elde tutmak demektir. Dördüncü aşama, hedef kitleye uygun ürün, hizmet üretmek ve güncel kalarak satış sağlamaktır. Tüm aşamalarda pazarlama teknikleri kullanılmaktadır. Pazarlama tekniklerinin en yoğun kullanıldığı aşamalar ikinci ve üçüncü aşamalardır.

İş Hayatında En Etkili Pazarlama Teknikleri

İş hayatındaki en etkili pazarlama tekniklerini sıralamak gerekirse:

  • Satış temsilcileri, müşteriler ile olan iletişimlerinde başarılı, etkileyici ve ikna kabiliyeti yüksek olmalıdır. Arada kurulan samimiyete dikkat edilmelidir. Saygın ve mesafeli bir ortam içerisinde şirket ve marka imajı düşünülerek hareket edilmelidir. Müşteriler üzerinde kalıcı bir etki sağlamak adına teknik bilgiler de verilmelidir. Rakip firmalar kötü bir şekilde lanse edilmemeli ve ürün ya da hizmetle kıyaslanmamalıdır.
  • Hedef kitleye yönelik teknikler belirlenmelidir. Bu nedenle mutlaka “kurumsal portföy” oluşturulmalıdır.
  • Müşteriler/tüketiciler, elde etmek istedikleri ürün, hizmet ya da marka hakkında bilgi sahibi olabilmelidir. Ürün, hizmet ya da marka hakkında şirket ya da işletme çalışanlarının tamamı bilgili olmalıdır. Pazarlamanın temelinde başarılı tanıtımlar vardır. Başarılı bir tanıtım adına müşteri deneyimi sunulması da oldukça olumlu bir tanıtım türüdür. Örneğin otomobil alımlarında test sürüşlerinin uygulanması, otomobil satışlarını arttırmıştır.
  • Pazarlama tekniğini kullanacak olan pazarlamacının, iyi bir anlatıcı olması gerekir. Anlatıcı olduğu kadar dinleyici de olmalıdır. Çünkü müşteriler/tüketiciler, kendisini dinleyen bir pazarlamacıyı etkili bulmaktadır.
  • Rakip firmaların üretmiş olduğu ürün, hizmet ya da marka hakkında kötü konuşulmamalıdır. Bu durum müşteriye bırakılmalıdır. Müşteriye satış sonrası hizmetlerden bahsedilmeli ve memnun kalmadığı takdirde yararlanabileceği haklar anlatılmalıdır.
  • Kar etmek pazarlamanın en önemli unsurudur fakat kar etmeyi düşünerek satış yapılmamalıdır.

Bu tekniklere dikkat edildiği takdirde başarılı satışlar yapılabilmektedir. Satış ve pazarlama alanında personeller mutlaka eğitilmelidir. Verilecek eğitimler sayesinde personeller kendilerini geliştirme yollarına başvuracaktır. Başarılı satış personellerinin sırrı daima kendilerini eğitmek, yaşam boyu öğrenim biçimini benimsemek, mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine de önem vermekten geçmektedir.