Kariyer Yaşamında Yükselmek Sanıldığı Kadar Zor mu?

Magnify Money tarafından büyük şirketlerde yapılan bir ankete göre her 10 çalışandan 6’sı, yeni iş dönemine başlangıç yaparken terfi ederek hem statü kazanıyor hem de daha yüksek maaşlar ile ödüllendiriliyor. Yüksek maaş eşliğinde terfi alan personel sayısı ise şirketlerdeki personellerin toplam sayısının yarısından fazla…

Fakat anket sonuçları her ne kadar istatistik açısından takdir ve tatmin edici sonuçlar içerse de cinsiyet bakımından rahatsız edici verilere de sahipti. Kadınların terfi ve maaş artışı yüzde 52 iken bu oran erkeklerde yüzde 64 olarak yer alıyordu. Sadece terfi alma açısından kadınların yüzde 37 ve erkeklerin ise yüzde 54 orana sahip olması da bir diğer rahatsız edici veriydi. Erkeklerin kadınlara göre daha yüksek maaşlara sahip olması ve yine daha çabuk terfi edebilmesi de iş yaşamındaki “cinsiyetçilik kavramı”nı gündeme getirmiş oldu.

Aynı zamanda 2018 yılında Amerika Birleşik Devletleri Sayım Bürosu tarafından açıklanan verilere göre de ABD’de çalışan personellerin 2017 yılına göre maaşlarında yüzde 3,4 oranında zam gerçekleşti. Fakat cinsiyet bakımından veriler incelendiğinde erkeklerin kadınlara oranla 10 bin dolar daha fazla kazandığına ulaşıldı.

İş yaşamında terfi ve maaş zammı söz konusu olduğunda erkeklerin kadınlara göre daha avantajlı olması ve iş yaşamındaki günümüz şartları göz önüne alındığında terfi alabilmenin zor olarak görülmesi de akıllara şu soruyu getirdi, “Kariyer yaşamında terfi ve yüksek maaş almak imkansız mı?”

Peki açıklanan bu veriler baz alındığında personellerin her yeni iş sezonunda terfi ya da yüksek maaş alabilmesi, daha doğru bir şekilde ifade etmek gerekirse yükselmesi için ne yapması gerekir?

Zamanlama Oldukça Önemli

Söz konusu terfi ya da yüksek maaş elde etme olduğunda, bu durumu yöneticinize ne zaman iletmeniz gerektiğine dikkat etmelisiniz. Yükselmeniz için yöneticinizle yapacağınız görüşmenin günü ve saatinde yöneticinizin müsait olması, yoğun bir iş temposunda bulunmaması, şirketin mali açıdan uygun olması ve bundan da önemlisi personel olarak gözde olmanız, şirket açısından yüksek performans ve verimlilik göstermeniz, gerek şirket yöneticileri ve gerekse de takım arkadaşlarınız tarafından övgü dolu bahsedilmeniz önemlidir.

Kayda değer şirket katkılarına sahip olmanız ve bu katkıların özellikle de şirketin kriz ortamı içerisinde gerçekleşmesi oldukça önemlidir. Yani yükselme konuşmanızı yapmadan önce zamanlamanıza her alanda dikkat etmeniz gerekir.

Paraya İhtiyacınızın Olması Kariyer Yaşamınızın Dışındadır

Genel olarak terfi ya da zam isteyen kişiler, özel yaşamlarındaki maddi sorunları kariyer yaşamlarına dahil ederek böyle bir talepte bulunurlar. Paraya ihtiyacınızın olması kariyer yaşamınızın daima dışında kalan bir durumdur. Dolayısıyla yüksek faturalarınızın olması, ev kiranızın artması, taşınma ya da bebek masraflarınızın var olması, iş yaşamınızın tamamen dışındadır. Tüm bu sebepler işvereninizin size zam verme düşünceleri arasında yer alan nedenler değil, sizin zam isteme nedenleriniz arasında yer alır. Dolayısıyla kariyer yaşamınızı, özel yaşamınızdaki maddi problemlerden tamamen ayrı tutmalısınız.

Önemli olan nokta iş yerinde göstermiş olduğunuz performansın, katkının, verimliliğin ve gerçekleştirdiğiniz hedeflerin maaşınız ya da statünüz ile doğru orantıda olmasıdır. Eğer statünüzün ya da maaşınızın iş yerindeki “değerinize” karşılık vermediğini düşünüyorsanız yükselme konuşmanızı yapmanızın vakti gelmiştir.