Fitch Türk Bankalarının Faiz Nakit Akışını Değerlendirdi

Kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings, Türk bankalarının 2019 yılı içerisindeki faiz gelirleri değerlendirildi. Bu noktada faiz gelirlerinin birikmiş, tahakkuk etmiş faizlerinden yüzde 10 oranında daha düşük olduğuna işaret edildi. Bu durumun ise varlık kalitesi baskısının olduğuna dair bir işaret olduğu ifade edildi.

Fitch tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında faiz rakamları incelendi. 2018 ve 2019 yılının ilk üç aylık dönemlerinde faiz rakamları bir iyileşme gösterdi. Bu iyileşme sonrasında varlık kalitesi baskısının Türk bankalarının 2020 yılı performansları üzerinde etkili olmasının beklendiği belirtildi. Faiz nakit akışının geride kalmasından dolayı, sorunlu olarak adlandırılan kredilerin aksamış ya da ertelenmiş olduğu ve bu noktada ödemelerde birtakım sorunların çıktığı belirtildi.

Fitch tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında ‘faiz nakit akışının tahakkuk etmiş faiz oranında düşüş sorunlu kredi oranında ise bir artış yaşandığı’ ifadeleri kullanıldı. Kredilerin faiz ödemelerinde de gecikmelere göre sınıflandırılmasının mümkün olmadığı, kredi raysonun kredi nosyonunun haifi şekilde hareket etme eğiliminde olduğu belirtildi.