Gelir Vergisi Nedir? Kimler Gelir Vergisi Öder

Gelir Vergisi Nedir? Kimler Gelir Vergisi Öder

Gelir Vergisi – gerçek kişilerin, yani şirket olmayanların her yıl mart ayının 25. günü akşamına kadar düzenleyip vergi dairesine beyan etmesi gereken bir vergi sistemidir.

Gelir Vergisi Nedir?

Gelir Vergisi mükellefleri yani gerçek kişiler dönem içerisinde kazanç sağlamış oldukları net kar üzerinden vergilendirilirler. Net kar, oluşmuş olan kazançtan giderler, ödemeler, maliyetler gibi harcamaların düşülmüş halidir.

Bu verginin mükellefleri belirli bir yüzdesel oran üzerinden vergilendirilirler. Örneğin sizin 1 yıl boyunca net elde etmiş olduğunuz kar 17.000,00 TL ise %15 vergi dilimi üzerinden vergilendirilirsiniz. Yani bu kazancın 2.550,00 TL sini beyan yolu ile devlete ödemeniz gerekmektedir. Bu oranlar elde edilen karlara göre değişmektedir.

2022 Gelir Vergisi Oranları Nelerdir?

  • 32 bin TL’ye kadar %15
  • 70 bin TL’nin 32 bin TL’si 4.800,00 TL Vergi geri kalanı için %20
  • 250 bin TL’nin 70 bin TL’si 12.400,00 TL Vergi geri kalanı için %27
  • 880 bin TL’nin 250 bin TL’si 61.000,00 TL Vergi geri kalanı için %35
  • 880 bin TL’nin 880 bin TL’ye kadar Vergi 281.500 bin TL geri kalanı için %40

Gelir Vergisi devlet tarafından 4 dönem olacak şekilde bölünmüştür. Bunu 3 er aylık dönemlerde Gelir geçici vergi olarak Mali Müşavirler düzenler. Gelir geçici vergi, Gelir Vergisinin 4 taksite bölünmüş hali olarak da düşünebilirsiniz. Bu sistemde mükellefin bir yıllık vergiyi bir kerede ödenmesi engellenir. Durum böyle olunca da mükellef bir nebze rahatlamış olur.

2022 yılında yeni açıklanan tebliğ ile birlikte son dönem geçici vergi beyannamesi verilmeyecektir. Bunun yerine mart ayında ve nisan ayında kurumlar vergisi beyannamesi ve gelir vergisi beyannamesinde ekleme yapılacaktır.

Gelir Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süreleri Nelerdir?

  • Ocak – Şubat – Mart Dönemi Mayıs ayı 17. gününe kadar beyan edilip ödenmelidir.
  • Nisan – Mayıs – Haziran Dönemi Ağustos ayı 17. gününe kadar beyan edilip ödenmelidir.
  • Temmuz – Ağustos – Eylül Dönemi Kasım ayı 17. gününe kadar beyan edilip ödenmelidir.

Ağustos, Kasım, Şubat aylarının 17. günü akşamına kadar düzenlenip, onaylanıp, ödenmelidir. Vergi mükellefi olup, Şirket sahibi olmayan her türlü gerçek kişi Gelir Vergisi mükellefidir ve bu vergi sistemine uymak zorundadır.