Mali Müşavirlik Nedir?

Mali Müşavirlik Nedir?

Mali Müşavirlik – Mali Müşavir kavram olarak finansal danışmanı anlamına gelmektedir. Yani aslında bu kısa tanıma göre mali işlerde fikir alacağınız, sorularınıza cevap bulacağınız bu işin okulunu okumuş kişiler anlamındadır.

Mali Müşavirlik

Mali Müşavirler şirketlerin finansal işlemlerinin yürütülmesi için oldukça önemlidir. Mali Müşavir olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık maliye, iktisat, işletme, kamu yönetimi gibi bölümlerinden mezun olmak gerekir.

Farkı bir bölümden mezun olunmuş ise yine ilgili bölümlerde 2 yıl yüksek lisans eğitimi yapılması durumunda da mümkündür. Oldukça zorlu bir süreçtir. Bir öğrenci ilk okulu da sayacak olursak 19 Yıllık bir eğitim sürecinden geçerek müşavir olabilmektedir. Bu da en erken 25 yaşına tekabül etmektedir.

Mali Müşavir Çeşitleri Nelerdir?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Yeminli Mali Müşavir (YMM) olarak iki kola ayrılmaktadır. Mali Müşavirler genel olarak bir işletmede muhasebede yevmiye kayıtlarını kaydeden defterleri tutmakla görevlidir. İşletmenin kendine ait Mali Müşaviri bu defteri tutabileceği gibi dışarıdan Mali Müşavir tutarak defterlerin tutulma imkânı bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra Mali Tabloların Analizini de SMMM olarak çalışan kişiler yaparlar. Mali Tablolar içerisinde Bilanço, Gelir Tablosu yer aldığı gibi yardımcı mali tablolar yer alır. Ayrıca çalıştığı işletmenin Katma Değer Vergisi (KDV) ya da kurumlar vergisi gibi beyan edilme zorunluluğu olan pek çok beyannameyi düzenler ve onaylar. SMMM olarak çalışan bir kişi, çalıştığı kurumda muhasebe sisteminin alt yapısını da kurabilir.

Mali Müşavirlik (Bağımlı) ve Bağımsız Mali Müşavir

SMMM yani Serbest Muhasebeci Mali Müşavir bağımlı ve bağımsız olarak iki farklı şekilde çalışmaktadır. Bağımsız Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmak kendi bürosuyla ile işini yapmaktır. SMMM olmak için hak kazanan kişilerin tercihlerine göre bağımlı olarak da işlerini sürdürebilirler. Önemli olan nokta ise Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olmak için oldukça zorlu şartlar bulunmaktadır.

Mali Müşavir Nasıl Olunur?

  1. T.C. vatandaşı olmak
  2. Haklarını kullanabilme ehliyetinin olması
  3. Hüküm giymemiş olmak
  4. Memuriyetten kovulmamış olmak

Şeklinde şartların sağlanmış olması gerekmektedir. Yanı sıra işletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye, gibi üniversite bölümlerinden lisans mezunu olmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra SMMM Staja Giriş sınavını geçerek en az 3 yıl staj yapmak gerekmektedir. Staj bitiminden sonra da SMMM yeterlilik sınavını geçmek tüm sürecin tamamlanması için yeterli olmaktadır.

Yeminli Mali Müşavirler ise tasdik işlemleri yapma yetkisine haiz olan kişilerdir. Tasdik faaliyetleri genellikle vergi beyannameleri ile mali tablolarla ilgili olarak hazırlanmaktadır. Yeminli Mali Müşavir olabilmek için 10 yıl boyunca Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalışırlar. Bu sürecin devamında mesleki sınav yeterliliğini elde etmiş olmak gerekir. Ayrıca Yeminli Mali Müşavirler SMMM kanuna göre defter tutamazlar.