Halkla İlişkiler Uzmanı Olmak İsteyenler için Gerekli Tüm Bilgiler!

Şirketlerde dış iletişimi kuran ve irtibat halinde olan personellere Halkla İlişkiler Uzmanı denir. Genellikle bu irtibatla işverenlerin ya da müşterilerin mesajları medya yoluyla halka duyururlar.

Halkla İlişkiler Uzmanları Hakkında

Halkla İlişkiler Uzmanları için açık pozisyonlar yakın geçmişe kadar büyük şehirlerde ağırlıklı olarak görülürdü. Ancak son zamanlarda Türkiye genelinde iş imkanlarının artması ile birlikte neredeyse her ilde Halkla İlişkiler Uzmanlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Halkla İlişkiler Uzmanı olmak isteyenlerde aranan belirli eğitim şartları olmasına karşın, şirketler tarafından daha önce bu pozisyonda çalışmış olmak ve üniversite mezunu olmak gibi şartlar yeterli bulunmaktadır. Bu pozisyonda çalışanlar genellikle üniversitelerin Halkla İlişkiler, Reklamcılık, Pazarlama, İletişim, Gazetecilik gibi bölümlerini bitirmiş kişiler olur.

Halkla İlişkiler Uzmanlarında Aranan Özellikler

Halkla İlişkiler Uzmanı olarak işe girmek isteyen kişilerin sahip olması gereken en önemli özellik iletişim kabiliyetlerinin belirgin bir şekilde öne çıkıyor olmasıdır. Bu özelliğin yanı sıra yaratıcı olmaları, girişken olmaları, karşılaştıkları konular karşısında iyi analiz ve muhakeme yapabiliyor olmaları, içine kapanık olmayıp; dışa dönük bir karakterlerinin olması, öz güvenlerinin tam olması, sorun çözmede başarılı olmaları, yazışma konusunda başarılı olmaları, araştırmacı olmaları da gerekir.

Halkla İlişkiler Uzmanının Görevleri

Henüz bu pozisyonda çalışmaya yeni başlayan Halkla İlişkiler Uzmanları şirketlerde gerçekleşen organizasyonlar ile ilgili dosyaları takip ederek halkla ilgili araştırmaları yapar. Düzenlenecek basın toplantılarının ve benzeri etkinlik süreçlerinde yardımcı olarak görev yapar.

Orta derecede deneyim sahibi Halkla İlişkiler Uzmanları basın açıklamalarını, organizasyon dahilinde yapılacak olan konuşmaların metinlerini yazarak gerçekleşecek programları koordine ederler.

Uzun süredir bu pozisyonda çalışan deneyimli Halkla İlişkiler Uzmanları da üst düzey müşteri yöneticisi, müşteri sorumlu müdürü gibi görevlerde bulunur.

Kariyer sitelerinde ve personel alımlarının yayınlandığı çeşitli platformlarda sıklıkla Halkla İlişkiler Uzmanı arayışlarına rastlanır. Bu ilanlara başvuru yapacak olanların kendi yetenek ve yetkinliklerinin farkında olmaları, eğer kendilerine uygunsa başvuru yapmaları işte sağlayacakları başarı açısından önemlidir.