İller Bankası Tarafından Personel Alımı Sınavı Düzenleniyor!

Türkiye genelinde 18 ayrı şehirde görev almak üzere İller Bankası tarafından 155 kişi istihdam edilecek. Banka personel alımları kapsamında gerçekleştirilecek olan işe alımlar için sınav düzenlenecek. KPSS 2016 ve KPSS 2017’ye göre işe alınacak olan banka personelleri aşağıda belirtilen şartları yerine getirdikleri takdirde İller Bankası personel alımı sınavı başvurusu yapabiliyorlar. Banka tarafından işe alım sağlanacak olan açık pozisyonlar mühendis ve teknikerdir.

İller Bankası Personel Alımı Sınavı Giriş Şartları

İller Bankası eleman alımı sınavına giriş için başvuru şartları aşağıda sıralandığı gibidir.

  • TC vatandaşı olunması
  • Mühendislik için başvuru yapacakların İnşaat Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Harita Mühendisliği üniversite lisans bölümlerinden mezun olunması
  • Teknikerlik için başvuru yapacakların İnşaat Teknikerliği ve Harita Teknikerliği üniversite ön lisans bölümlerinden mezun olunması
  • Kamu haklarından mahrum edilmemiş olunması
  • Başvuru şartlarında belirtilmiş olan suçlardan birinden ceza almamış ya da ceza alarak affa uğramamış olunması
  • Sınavın yapılacağı tarih baz alındığında askerlik görevi ile hiçbir bağlantısının bulunmuyor olunması
  • Resmi olarak mecburi hizmet yükümlülüğünün bulunmuyor olması
  • Sağlık durumunda görev yapmaya engel bir durumun olmaması ve bunun belgelenebiliyor olması
  • Finans ve bankacılık mevzuatlarına göre bu sektörlerde çalışmaya engel bir halinin olmaması
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik halinin olmaması

İller Bankası Personel Alımı Sınavı için Başvuru

İller Bankası yeni personel sınavı için başvurular 6 Kasım 2017 – 21 Kasım 2017 tarihleri arasında bankanın resmi internet sitesi aracılığıyla kabul edilmektedir. Sınava giriş için hangi evrakların gerektiği de bu sitede detaylı olarak bildirilmiştir. Devlet personel alımları sınavları ile ilgili bütün detaylar, başvuru şartları aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?16afb1b5-f6de-4f57-b4e5-335eba8df674