İnsan Kaynakları Departmanının Önemi Nedir?

Şirketler içerisindeki en önemli departmanlardan biri, insan kaynaklarıdır. Bunun nedeni, yönetim birimiyle ortak yönde kararlar almaları ve şirket çalışanlarını kontrol altında tutmalarıdır. Bir personelin şirket içerisinde terfi edip edemeyeceği ya da işten kovulup kovulmayacağı her ne kadar üst yönetime bağlı olsa da insan kaynakları departmanına bağlı bir durumdur.

İnsan kaynakları aynı zamanda çalışanların sorunlarını ve endişelerini tespit etmek için kullanılan bir birimdir. Personelin çalışma ortamında daha huzurlu ve mutlu olabilmesini sağlayabilmek amaçlı buradaki personeller görevlendirilmektedir. Aynı zamanda bu birim işe alım mülakatlarını düzenlemek, ast-üst ilişkilerini kurmak ve iletişim akışını sağlamakla da sorumludurlar.

İnsan Kaynakları Yöneticileri Neler Yapar?

Şirketlerin insan kaynakları departmanı çalışanları üst yöneticileri ile koordineli çalışmalar yürüterek diğer personellerin kariyer planlamasının yapılmasını, yeteneklerinin doğru şekilde yönlendirilmesini, performanslarının izlenmesini ve yönetilmesini, başarı ile ilgili yolların gösterilmesini ve planlamasının yapılmasını sağlarlar. Bu departman çalışanları ayrıca kendi departmanlarındaki iş geliştirme süreçlerinin yönetiminden de sorumlu olurlar.

İnsan kaynaklarının sorumluluğunda olan işleri bu birim çalışanları tek başına değil, yöneticilerinin belirlediği stratejiler doğrultusunda gerçekleştirirler. Ayrıca bu personeller şirket içi organizasyonlar için yeni fikirler ve projeler sunmakla da yükümlüdürler. Geliştirilen stratejileri, şirket içerisinde uygulanabilir hale getirmeleri gerekir. Uygulanan stratejileri kontrol altında tutmak ve herhangi bir sorunla karşılaşıldığında alternatif stratejiler üretmek onların görevidir. Departman yöneticilerinin bir diğer görevi, personellerin performanslarını değerlendirerek gerekli ödüllendirme ve teşvikleri yapmaktır.

Şirketlerdeki işe alımlar ile ilgilendiklerinden dolayı bir şirketinin iş gücünün oluşmasına katkı sağlayan insan kaynakları departmanı yöneticileri bu konuda da üst düzey şirket yöneticilerinden yardım alırlar. Ayrıca diğer şirket çalışanları ile ilgili yardımların planlanması, liderlik edilmesi, gerekli eğitimlerin organize edilmesi, işe alım süreçlerinin sistematik bir şekilde yürütülmesi, seçme kontrolünün sağlanması, iş görüşmesi uzmanlığı yapılması gibi görevleri de üstlenirler.

Çalışanların geçmiş, günümüz ve gelecek performans verilerini çıkartmaları gerekir. Şirket içerisindeki veriler sürekli olarak düzenli bir şekilde tutulmalı, şirket performansı incelenmeli ve şirketteki eksik yönler araştırılarak geliştirilmeye çalışılmalıdır. İnsan kaynakları çalışanlarının görevlerinden biri de şirketteki ödemelerin kontrol edilmesi olarak yer almaktadır.

Personel Alımlarından da Sorumlu Olurlar

Şirketlerin personel alımı ilanlarında işe alım değerlendirmelerinin ve görüşmelerinin insan kaynakları yetkilileri tarafından yapıldığı belirtilir. Adaylar ile bu süreçte ilgilenen kişiler İK bölümünde yer alan personellerden seçilmektedir. Şirketin nasıl bir yapıya sahip olduğunu, vizyon, misyon ve değerlerini adaylara iyi bir şekilde anlatmak ve şirketi iyi bir şekilde ifade etmekle yükümlü olurlar.

Hangi pozisyonda açık olduğunu tespit eden birim yine İK bölümü olarak yer alır. Personellerin terfi etmesi, bir üst pozisyonda görev alması ile açılan pozisyonu doldurmak amacıyla en uygun insanı bulmak onların görevidir. Dolayısıyla şirket için büyük bir sorumlulukları ve görevleri bulunur. Şirketin mali açıdan zarara uğramaması, büyümesi ve başarılı olması onların denetiminden, kontrolünden ve planlamalarından geçmektedir.