İş Bankası Sınavına Nasıl Hazırlanmalı?

26 Ağustos 1924 yılından bu yana Türkiye’de ve yurt dışında hizmet veren banka, aynı zamanda Cumhuriyet Dönemi içerisinde kurulması ile birlikte “ilk ulusal banka” olarak da bilinmektedir.

İlginizi Çekebilir!

İş Bankası Online Genel Yetenek Sınavı Detayları

Günümüzde Türkiye’nin her bölgesine, iline, ilçesine ve köyüne yayılan bir ağı vardır. Türkiye içerisinde 1259, yurt dışında ise 22 adet şubesi bulunan bankanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 15 şube, İngiltere’de 2, Irak’ta 2 ve Kosova’da 2 şube ve Bahreyn’de 1 şubesi bulunmaktadır.

Banka günden güne genişleyen ve ilerleyen bir AR-GE politikası izlemektedir. Her yıl şube sayısını arttıran banka personellerine hem yurt içi hem de yurt dışı iş imkanı tanımaktadır. Dolayısıyla İş bankası personel alımı her yıl düzenli olarak gerçekleşmekte ve İş Bankası düzenli olarak personel alımı sınavı yapmaktadır.

İş Bankası Sınavları Her Pozisyon İçin Geçerli midir?

İş Bankası sınavları adayın başvuru yapacağı her pozisyon için geçerlidir. Banka içerisindeki en alt pozisyon gişe memurluğu olup en üst pozisyon ise Banka Genel Müdürlüğü olarak bilinmektedir. Her aday Genel Müdür olabilme potansiyeline ve imkanına sahiptir. Çalışanın göstereceği performansa, verimliliğe bağlı olarak terfi alma ve sınavlara katılma hakkı bulunmaktadır.

Banka kendine özgün yazılı sınav ve mülakat gerçekleşmektedir. Yazılı sınavlar, banka içerisindeki tüm pozisyonlar için geçerlidir. Bankada kurum içi ve kurum dışı sınavlar mevcuttur. Kurum dışı sınavlar ile bankada istihdam edilecek olan adayların işe başlangıç aşamasında başvuru yapabileceği pozisyonlar Gişe Memurluğu, Operasyon Birimi, Servis Yetkilisi, Müşteri İlişkileri, Uzmanlık olarak yer almaktadır.

Gişe Memuru olarak bankada istihdam edilen adaylar, kurum içi sınavlara katılım sağlayarak yükselme ve terfi alabilme hakkına sahiptir. Banka personellerinin gireceği kurum içi sınavlarda kıdem dereceleri, düzeyleri değerlendirilerek ve yeterlilik sınavında başarılı olmaları şartıyla terfi alabilmektedir.

İş Bankası Sınavları Nasıl Yapılır?

İş Bankası yazılı sınav ve mülakatları doğrultusunda başarılı olan aday ve personellerin yılda 1 kez terfi alma hakkı bulunmaktadır. Aday ve personellerin gireceği tüm sınavlar iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir. Bu aşamalar yazılı sınav ve sözlü mülakat olarak belirlenmiştir. Yazılı sınav, banka tarafından hazırlanan, her yıl özgün sorular içeren ve üç ana bölümden (Genel Yetenek, Genel Kültür, Alan Bilgisi) oluşan sınavlardır. Sözlü mülakatlar da bankanın İK yetkilisi tarafından gerçekleştirilecek olup başvuru yapılan pozisyona bağlı olarak bireysel ya da grup mülakatı olarak gerçekleştirilmektedir.

Banka tarafından istihdam edilmek isteyen adayların değerlendirme testine katılması da zorunludur. Bu test, yazılı sınav aşamasında yapılmaktadır. Değerlendirme testi banka tarafından hazırlanmakta ve iki bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler “Genel Yetenek Testi” ve “Türkçe Yeterlilik Sınavı” olarak olarak yer almaktadr.

 • Adayların sayısal-sözel yetenek vb. konularda bilgilerini ölçmek amacıyla yapılan test Genel Yetenek Testi’dir. Bu test çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak uygulanabilmektedir.
 • Adayların dil bilgisini ölçmek üzere uygulanan test Türkçe Yeterlilik Sınavı’dır. Bu sınavda adaylar belirli bir konu hakkında kompozisyon yazarlar. Adayların yazılı olarak kendilerini nasıl ifade ettikleri tespit edilir.

İş Bankası Sözlü Mülakatları Nasıl Yapılır?

İş Bankası sözlü mülakatları aşamasına katılmaya hak kazanan adaylar için banka tarafından çeşitli değerlendirme ve mülakat uygulamaları yapılmaktadır. Adaylara yönelik yapılan uygulamalar aşağıdaki gibidir:

 • Adayların güçlü, gelişime ve yeniliklere açık yönlerini tespit etmek amacıyla banka tarafından “Değerlendirme Merkezi Uygulamaları” yapılmaktadır. Bu uygulamalarda performansı belirlemek amacıyla iş simülasyonları uygulanmakta ve adayların gözlem, problem çözme ve karar verme yetkinlikleri ölçülmektedir.
 • Adayların geçmiş iş yaşamları hakkında almış oldukları sorumlulukları ve geçmiş iş yaşamlarındaki tutum, davranış ve performanslarını değerlendirmek amacıyla “Yetkinlik Bazlı Mülakatlar” yapılmaktadır.
 • Teknik ve klasik mülakat olmak üzere iki şekilde gerçekleşen, en az 2, en fazla 10 kişinin katıldığı mülakat türüne “Panel Mülakat” denmektedir. Bu mülakatta adayların temel yetkinlikleri insan kaynakları uzmanları tarafından grup içerisinde gözlemlenir. “Liderlik” özelliğinin tespit edilmesi amacıyla banka tarafından kullanılmaktadır.
 • Adaylara ait yetkinlikleri, davranış ve davranış eğilimlerini, psikolojik ve fiziksel durumlarını ölçmek amacıyla “Mesleki Kişilik Envanterleri” yapılmaktadır. Burada adaylar, hem iş dünyası hem de bankayla ilgili soruları yanıtlayarak değerlendirilmektedir.
 • Başvuru yapan adayların yabancı dillerini değerlendirmek amacıyla aşağıdaki sınavlar için belirtilmiş seviyelerde puan almaları gerekmektedir. Belirtilen puan ve seviyeler asgaridir. Adayların yabancı dil belgelerini banka içerisine ibraz etmeleri sonucunda, “Yabancı Dil Tazminatı” ama hakları ve işe alım sürecinde adaylardan bir adım öne çıkmalarını sağlamaktadır. Yabancı dillerini belgelemek isteyen adayların girebileceği sınavlar ve banka tarafından aranan puan ve seviyeler aşağıdaki gibidir:

– TOEFL (İngilizce) – 85

– Goethe Enstitüsü (Almanca) – Zertifikat C1 (ZMP) ya da Zertifikat C2 (GDS)

– Fransız Milli Eğitim Bakanlığı (Fransızca) – DALF C1 ya da DALF C2

-TEF (Fransız Kültür Merkezi, Fransızca) – 699

Kimler İş Bankası Sınav Başvurusu Yapabilir?

İş Bankası sınav başvurusu yapmak isteyen adayların aşağıdaki kriterlere uyması zorunludur:

 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmaları
 • Sınav tarihi itibariyle 30 yaşının doldurulmamış olması
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden 4 yıllık lisans programı mezunu olunması
 • İş pozisyonu içerisinde lisans eğitimi dışında istenen ya da belirtilen eğitim söz konusuyla adayın bu eğitimi almış ve başarılı olması
 • İş pozisyonunun açıldığı şubeye ait bölgede ikamet edilmesi
 • Erkek adayların askerlik görevlerini yerine getirmiş olması veya askerlikten muaf olması (yeni mezun olan adaylar için en az 2 yıl tecilde olması)
 • Görev ya da sorumlulukları yerine getirmek amacıyla herhangi bir sağlık ya da seyahat engelinin bulunmaması

Bu şartlara uyum sağlayan adaylar İş Bankası’na sınav başvurusu yapabilmektedir.

İş Bankası Çıkmış Sınav Soruları

İş Bankası gerçekleştireceği sınavları, sınav tarihine 45 ile 60 gün kala adaylara resmi internet sitesi üzerinden duyurmaktadır. Resmi internet sitesi aracılığıyla adayların sınav başvurusu yapması beklenmektedir. Bir adayın İş Bankası sınavında başarılı olabilmesi için en az 6 aydır sınava ve mülakat sürecine hazırlık yapıyor olması gerekir. Yazılı sınavlara hazırlanırken İş Bankası çıkmış sınav soruları araştırılmalı ve çözülmelidir. Bankanın daha önceki yıllarda çıkmış bazı sınav soru örneği şu şekilde yer almaktadır:

 1. Geniş ve dar anlamda kamu harcamasını açıklayınız.
 2. Kurumlar Vergisi Mükellefleri kimdir? Kurumlar Vergisi Mükelleflerini açıklayınız.
 3. Muafiyet ve İstisna nedir? Aralarındaki farkı açıklayınız.
 4. Zilyetlik nedir? Unsurları nelerdir? Zilyetliğin korunmasındaki zilyetlik davaları nelerdir?
 5. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeyi açıklayınız. Taraflardan hangisi öncelikle olarak korunmaktadır? Açıklayınız.
 6. Para politikası araçları nelerdir? Etkilerini açıklayınız.
 7. Merkez Bankasından borçlanılır ise sonuç ne olur?
 8. İç piyasadan borçlanılır ise sonuç ne olur?
 9. Kalkınma politikası nedir? Amacı nelerdir?
 10. Para politikası araçları ile para miktarının nasıl kontrol edildiğini ve her bir aracın ilk etkisinin ne şekilde ortaya çıktığını anlatınız.
 11. Ekonomide etkin kaynak dağıtımı elde edilebilmesi açısından “iflas politikaları”nın rolünü açıklayınız. İflas politikalarının temel unsurları nelerdir. Açıklayınız.
 12. Nominal ve reel döviz kuru kavramlarını açıklayınız. Sabit kur sistemi olan Bretton Woods sistemi altında ayarlama sürecini anlatınız.
 13. Ekonomik kriz Pazarlama faaliyetlerini nasıl etkiler? Kriz dönemlerinde hangi Pazarlama politikaları uygulanmalıdır?
 14. Bütün dünyada “Malların hizmetleştirildiği” söyleniyor. Bunun anlamı nedir? Bu gelişme firmaların Pazarlama stratejilerini nasıl etkileyecektir? Küreselleşme nedir? Bu akımı besleyen kaynaklar nelerdir? Küreselleşme Türkiye’de tüketicileri ve firmaları nasıl etkilemektedir? Küreselleşme ortamına uygun parlama politikaları nasıl olmalıdır?
 15. Pazarlama Karması’nın öğeleri nelerdir? Her öğenin içeriğini özetleyiniz. Karma’nın tasarımında firmayı yönlendiren nedir?
 16. Aşağıdaki gelişmelerden birini seçerek inceleyiniz. İncelemenizde gelişmenin niteliğini, çıkış sebeplerini, şimdiki durumunu ve geleceğini belirtiniz.
  a) Turbo – Pazarlama
  b) İlişki Pazarlaması
  c) Bütünleşik Pazarlama İletişimi
  d) Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY – CRM)