İş Görüşmelerinde Adayların Sorabileceği Sorular!

İş görüşmelerinde şirket yetkilileri tarafından adaylara sorular yöneltilse de, adaylar tarafından da şirket yetkililerine sorulabilecek sorular bulunmaktadır. Mülakatı gerçekleştiren İK yetkilisine adaylar tarafından şirketi tanımak amaçlı ve çalışılacak pozisyonla ilgili bilgileri edinmek amaçlı sorular yöneltilebilir.

Sorulacak olan soruların kısa, net ve öz olması gerekir. Şirket hakkında, pozisyon hakkında ve şirketin beklentileri hakkında sorular yöneltilmelidir. Eleştirel olunmamalı, kıyaslama yapılmamalıdır. Soru sormadan önce mutlaka İK yetkilisiyle yapılan görüşmenin bitmesi beklenmelidir. Yanınızda bir not defteri ve kalem bulundurmalı, aklınıza takılan soruları yazmalı ve görüşme bitiminde sormalısınız.

Adaylar Görüşmelerde Soru Sormalı mıdır?

Adaylar iş görüşmesi sırasında karşılarındaki profesyonel işe alım yetkililerine soru sorma hakkına sahiptirler. Adayların iş görüşmesi sorularının net, kısa ve öz olması gerekir. Sorulacak olan sorular şirket hakkında, ilgili pozisyon hakkında, şirketin kendisinden beklentileri hakkında olabilir. Adaylar mülakatlar sırasında soru sormak için görüşmenin tamamen bitmesini beklemeli, eğer akıllarındaki sorular görüşmede cevap bulmazsa bu soruları sormalıdır. Sorulan sorular işe alım yetkilisinin üzerinde adayın o işi istediği ve bu sebeple de detaylı bilgi almak istediği izlenimini bırakır. Soru sorduktan sonra adaylar yetkilinin cevap vermesini beklemeli ve sözünü kesmemelidir.

Adayların Sorabileceği Sorular

Soracağınız sorular, İK yetkilisinin üzerinde, bu işi istediğinize ve şirketle ilgilendiğinize dair bir izlenim yaratacaktır. Bu nedenle sorularınızı özenle seçmeli, cevabı olmayan sorular tercih etmemelisiniz. Şirketin misyonunu, vizyonunu, kurum kültürünü ve yönetim biçimini anlamak amacıyla sorduğunuz sorularda eleştirel davranmamalısınız. İlgili iş pozisyonu hakkında yönelteceğiniz sorularda dikkatli olmalısınız. Bu tarz soruların şirket yetkilisini memnun edeceğini ve mülakatınızı etkileyeceğini unutmamalısınız.

  • Sorabileceğiniz sorular arasında “Bu şirkette neden çalışmalıyım?”, “Çalışan performansları nasıl ve neye göre ölçülüyor?”, “Çalışma saatleri dışında çalışanlarla nasıl iletişim kuruyorsunuz?” olabilir.
  • “Şirket yönetimi ile çalışanlar arasındaki iletişim nasıl sağlanıyor?”, “Çalışanlara destek ve eğitim programları sunuyor musunuz?”, “Çalışanları nasıl teşvik ve motive ediyorsunuz?” yine sorulabilecek sorulardır.
  • Tüm bu sorular, İK yetkilisiyle yapılan görüşmelerde sorulabilmekte ve iş başvurunuzun olumlu geçmesini de sağlayabilmektedir.

Maaşla İlgili Soru Sorulur mu?

iş görüşmesi boyunca maddi kazanç ile ilgili bir şey konuşulmamış ise  aday ne kadar maaş alacağının, yan haklarının, prim, ödül ve teşvik sisteminin detayları bildirilmemişse adaylar görüşme sonlanmadan önce bu yönde soruları kibarca sorabilirler.