İş Görüşmesi Mülakatında Adayların Sorması Gereken 8 Önemli Soru!

Banka personel alımı başvurusu ile ilgilenen adayların da iş görüşmesi mülakatı sırasında bazı önemli soruları sorma hakkı vardır.

Personel Alımlarında Adayların Soracağı Sorular

Çalışanların kariyer değişikliği sırasında ya da işe alım sürecinde olan kişilerin iş görüşmesi mülakatında sorabilecekleri ve iş hayatında mutlu olup, yeni işlerinde yüksek performans ve verimle çalışabilmeleri için gerekli olan bazı sorular vardır.

Bu sorular işe girilecek olan şirket yetkililerine sorulabilir. Ancak dikkat edilmesi gereken, bu soruları sorarken kibar olunması ve sorgulayarak sorulmamasıdır. Personeller bir yandan iş görüşmesi mülakatı sorularını cevaplarken, uygun bir zamanda kendileri de aşağıdaki soruları sorabilirler.

İşe Alım Uzmanlarına Nasıl Soru Sorulmalı?

İşe alım uzmanlarına soru sorarken dikkat edilmesi gereken ilk nokta, yargılayıcı ya da sorgulayıcı olmamaktır. Yetkiliye karşı soracağınız soruların bilgi nitelikli olmasına dikkat etmelisiniz. Örneğin “Bu şirkette kaç yıldır çalışıyorsunuz?” ya da “Neden bu şirketi tercih ettiniz?” gibi sorular sorabilirsiniz.

Çalışacağınız iş pozisyonuyla ilgili bilgi öğrenmek istiyorsanız mutlaka şirket içerisindeki organizasyon şemasından ilerlemelisiniz. Yani, “Bu pozisyonda çalışan aday şu an nerede?”, “Bu pozisyonda çalışan uygun aday kriterleriniz tam olarak nedir?” ya da “Bir önceki personeliniz bir üst pozisyona görevlendirildiği için mi şu an bu pozisyon açık?” şeklinde sorular sorabilirsiniz.

Soracağınız sorular, yetkilinin ilgisini çekecek düzeyde olmalıdır. Hevesli, heyecanlı olduğunuzu ifade etmek için de harika bir yoldur. Soru sorduğunuz takdirde, “gerçekten” bu pozisyona ilgi duyduğunuzu ve bu şirket içerisinde çalışmak istediğinizi belli etmiş olursunuz. Bu da görüşmenizin pozitif yönde ilerlemesini sağlayacaktır.

İşverenlere Sorulacak 8 Önemli Soru

  • Şirket tarafından personellerin performanslarının desteklenmesi amacıyla herhangi bir eğitimin verilip verilmediği, kurum içi hizmetler konusunda personellere yönelik nasıl bir teşvik yapıldığı
  • Şirket içinde ve şirket dışında çalışan personellerin arasında iletişim yeterince sağlıklı ve hızlı olup olmadığı, şirket dışı etkinlikler ile personeller arasındaki iletişimin güçlendirilip güçlendirilmediği
  • Yöneticilerin ya da liderlerin şirket çalışanlarını çok daha iyi performans sergileyebilmeleri için destekleyip desteklemedikleri, performans değerlendirme sisteminin olup olmadığı ve bu sistemin nasıl değerlendirildiği
  • Şirket çalışanlarının değerlerinin şirketin değerleri ile uyumlu olmasının önemsenip önemsenmediği
  • Çalışanların ücretlendirmesini adil olup olmadığı, performansların ücretlere yansıyıp yansımadığı
  • Şirketin yan haklarının hangileri olduğu ve bu hakların başka şirketlerle karşılaştırıldığında tatmin eder nitelikte olup olmadığı, yan hakların her personel tarafından kullanılabilir olup olmadığı
  • Şirket içinde yüksek performansla çalışan personeller için uygulanan herhangi bir ödül sisteminin ya da farklı teşvik çeşitlerinin olup olmadığı, varsa bunların neler olduğu, ne şekilde uygulandığı ve her personelin bu hakka sahip olup olmadığı
  • Şirket çalışanlarının motivasyonun artması ve çalışanların iletişiminin saha sağlıklı hale getirilebilmesi için belirli dönemlerde ve aralıklarla organizasyon ve aktivitelerin düzenlenip düzenlenmediği