İş Hayatında Daha Zeki Olabilmek için Yapılacak Şeyler!

Zeki olmak ile akıllı olmak birbirinden oldukça farklı fakat birbirine fazlasıyla karıştırılan iki temel kavramdır. Zeki olmak, sonradan kazanılan bir durumdur. İnsan çeşitli kişisel gelişim yöntemleri ile zekasını geliştirebilir ve iş hayatında zeki olmak, önemlidir. Kişisel yetenekleriniz, becerileriniz ve yetkinlikleriniz, zekanızın bir parçasıdır. Bu nedenle iş yaşamında zeki olmak için bireylerin kişisel gelişimlerine yönelmesi gerekir.

İş Hayatında Zeka Neden Önemlidir?

İnsan beynini duygusal ve mantıksal zeka olarak ayırmak mümkündür. İş yaşamında başarının sırrı bu iki zekayı da dengeli kullanmaktan geçer.

Duygusal zeka karar alma süreçlerinde motivasyonu ve performansı etkilemektedir. Örneğin; zaman, stres, dikkat yönetimi, motivasyon arttırıcı stratejilerin geliştirilmesi ve etkili iletişim becerileri gibi unsurlar duygusal zekanın kontrolü altındadır. Mantıksal zeka ise daha çok finansal, analiz ve veri oluşturma alanlarında kullanılmaktadır. Stratejiler oluşturulur fakat bu stratejilerin yüzdelik başarısı mantıksal zeka ile tespit edilir.

Mantıksal ve duygusal zekayı bir bütün olarak düşünmek gerekir. Örneğin, bir işletmenin üst düzey yöneticisi olarak işe alındınız. Örgüt şemasında değişim yapmak istiyorsunuz ve bunun için takım arkadaşlarınızın yetenek, beceri, verimlilik ve performans bilgilerini öğreniyorsunuz. Örgüt şemasındaki stratejik değişimler duygusal zekanızın bir ürünü olurken, yapılan değişim sonrasında şirket başarısını takip etmek, analiz etmek ve ölçmek mantıksal zekanızı ön plana çıkarır.

İş Hayatında Başarının Sırrı

Mantıksal ve duygusal zekanın dengeli bir şekilde kullanılması iş hayatındaki başarının sırrıdır. İki zeka türünü de geliştirmek adına çeşitli aktiviteler uygulanabilir. Yeni yerler keşfetmek, yapılacak en iyi aktivitedir. Görsel olarak kaydettiğiniz yerleri beyniniz zihinde tutabilmek için daima hafızanızı zorlayacaktır. Bilgiye sahip çıkabilmek adına duygusal ve mantıksal zeka aynı anda çalışmak zorunda kalacaktır. Bu da hem zihninizin hem de zekanızın güçlenmesi için en iyi yoldur.

Fakat tek yol yeni yerler görmek değildir. Kişisel gelişiminize katkı sunacak tüm aktiviteler bu listeye dahil edilebilir. Spor yapmak, kitap okumak, film izlemek, opera veya tiyatro etkinliğine katılmak, yeni bir hobi edinmek, günlük yaşam rutinlerini yerine getirmek vb. pek çok aktivite bu liste içerisine eklenebilir.

Günlük hayattaki aktiviteler ve alışkanlıklarda yapılan küçük değişimler de zekanın geliştirilmesini sağlar. Zekanın kapasitesini zorlamak için atılması gereken adımların doğru adımlar olması bunun için yeterlidir. İş yaşamında başarının sırrı çoğu zaman küçük ayrıntılara dikkat etmekten geçer. Kişisel gelişimimizi sürekli zinde tutmak ve bir şeyler katmaya çalışmak beden ve ruh sağlığı için de önem arz eder.

Daha Zeki Olmak Mümkün müdür?

Zekanın geliştirilebilir olduğu uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Bu gelişim çeşitli tekniklerle sağlanabilir. Zeka gelişimine etki eden en eski yöntemlerden biri de bulmaca çözmektir. Günün belirli saatlerini ilginiz çekecek zeka bulmacalarına ayırabilir, bu sayede hem eğlenebilir hem de beyninizin daha hızlı çalışmasını sağlayabilirsiniz. Zeka oyunlarının da bu konuda olumlu etkilerinin olduğu bilinmektedir.