İş Hayatında Duygusal Zeka Nasıl Kullanılır?

İş hayatında başarılı olabilmek için hem IQ hem EQ kullanmak gerekir. EQ, yani duygusal zeka iş hayatının bir parçasıdır. Başarının altın kurallarından biridir.

Çalışan kişilerin özel ya da kamu sektörü fark etmeksizin EQ sahibi olması önemlidir. Disiplin ve düzen için duygusal zeka gereklidir. Kararların duygusal mantık çerçevesinde alınmasını sağlar.

İş yaşamındaki sorunlarla mücadele ederken devreye duygusal zeka girer. Stresle başa çıkmak için duygusal zeka kullanılır. Bu nedenle EQ sahibi olan kişilerin stresle mücadele etmesi daha kolaydır.

Çalışma yaşamında stressiz bir iş ortamı, çalışanlar arasında etkili iletişim kurulabilmesi ve bir düzen sağlanabilmesi için EQ oldukça önemlidir.

EQ, yaşanılan duygu durumlarını zihin ve zeka ile kontrol edebilmektir. Başka bir deyişle, mantık çerçevesi içinde duygulara yön vermektedir.

İş yeri oldukça stresli bir ortamdır. Aynı zamanda gün içerisinde birçok sorunla karşılaşıldığı için kızgınlık, öfke, çaresizlik ve pişmanlık gibi duygular yoğun bir şekilde hissedilebilmektedir.

Bu durumlarda çalışanların duygusal zekalarını ortaya koyması gerekir. Konuyu mantıklı bir çözüme ulaştırmak için duygulardan da yardım alınmalıdır. Bu sayede daha kolay karar verilebilmektedir.

İş performansına yönelik olumlu etkileri mevcuttur. Takım çalışmalarının başarılı olmasını, verimliliğin ve performansın artmasını sağlar. EQ eksikliği başarısızlık getirmektedir.

Sorunlarla mücadele edememek, motivasyon düşürmek, sorunları kabullenememek ve çözüme ulaştıramamak duygusal zeka eksikliğinden kaynaklanır. Bu da çalışanın başarısını olumsuz yönde etkiler.