İş Hayatında Düzenlenen Seminerlere Katılmak Neden Önemlidir?

Fransızca kökenli bir kelime olan “seminer” bir konuda bilgi vermek, bu bilgiler hakkında tartışmak hedefiyle yetkililerin yönetiminde yapılan toplantı anlamına gelir.

Üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim gören öğrenciler için düzenlenen seminerlerde genellikle iş alanlarının tanıtımı yapılır. Türkiye’de artık rutin haline gelen ve neredeyse her iş alanı için düzenlenen seminerlerdir. Bu tür seminerlerde o iş kolu ile ilgili sektörel olarak yeni bilgiler verilir, eğitimciler ya da o mesleğin duayenleri davet edilerek bilgiler alınır.

Seminerlerin Amacı Nedir?

Şirketler tarafından düzenlenen seminerlerin amacı şirketin içinde bulunduğu sektöre veya şirkette yürütülmekte olan işlere dair, iletişim, pazarlama, bilişim, halkla ilişkiler, performans, yönetim, motivasyon, insan kaynakları, marka tasarımı, farkındalık gibi pek çok konuda çalışanların bilgilendirilmesidir.

Online Eğitim Seminerleri

Diğer yandan internet ortamında yayınlanan çeşitli iş kolları ile ilgili eğitimlerin verildiği online seminerler de vardır. Çalışanlar işleri ile ilgili genel bilgiler edinme ve kendilerini geliştirme amaçlı bu seminerlere katılabilmektedirler. Bu seminerlerde yurtiçinde ve yurtdışında bulunan birçok uzmana yer verilir. Bu seminerlere katılım genellikle ücretsizdir.

Düzenlenen seminerlerin çoğunda katılımcıların adına düzenlenmiş olan eğitim sertifikası da kendilerine sunulur. Seminerler günübirlik olabildiği gibi birkaç gün de sürebilmektedir. Bu süre işlenen konunun ne kadar ayrıntılı olduğuna, sunumlara katılan uzman eğitimcilerin sunum tekniklerini kullanımına, seminer için belirlenen ilkelere göre değişkenlik gösterir.

Seminerlerin Çalışanlara Faydaları Nelerdir?

Şirketler tarafından düzenlenen seminerlere ya da online seminerlere katılmak çalışanlara yapmakta oldukları işe katkı sağlaması, perspektiflerini genişletmesi, vizyonlarına katkı sağlaması, işlerinde yükselmeleri için fikirler vermesi, meslekle ilgili ipuçlarını edinmeleri, kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak kendilerini iş hayatında daha güçlü ve bilinçli hissetmelerini sağlaması gibi yararları vardır.

İş yaşamında yer almaya başlamadan önce de bu seminerlere katılmak mümkündür. Üniversite öğrencileri ya da yeni mezun olanlar online seminerleri takip ederek kariyer planları doğrultusunda ilgili konulardaki eğitimlere katılabilirler. Bu hem kendilerini geliştirmelerini, hem de yapmak istedikleri işle ilgili daha donanımlı hale gelmelerini sağlar.