Şirketler Tarafından Yapılan İş Teklifi Nasıl Reddedilir?

Çalışma hayatında iş arayan personeller, personel arayan şirketler ele alınıp, bu şirketler açısından bakıldığında en önem konu açık pozisyona uygun personeli bulmaktır. Bunun yanı sıra bir de personellerin kendilerine uygun işi bulmaları konusu vardır.

Gelen İş Teklif Neden Reddedilir?

Bazı durumlarda şirketler tarafından kişilere iş teklifi yapılır. Bu teklifin yapıldığı kişiler çalıştıkları sektörde nitelikleri bakımından dikkat çeken kişilerdir. Yapılan teklifin, teklifin yapıldığı kişiyi çeşitli yönlerden ikna etmesi gerekir. Maddi olanaklarının yeterli olmasının yanında işin içeriği, yükselme olanakları, lokasyonu, şirketin vizyonu ve politikaları gibi noktalar önem taşır. Bu noktalar konusunda ikna olmayan kişiler kendilerine yapılan teklifi geri çevirebilirler. Ancak şirketler tarafından yapılan iş teklifinin geri çevrilmesi durumunda da uyulması gereken kurallar vardır.

İş Teklifi Nasıl Geri Çevrilir?

İş hayatında yapılan iş tekliflerini geri çevirmek isteyen kişilerin şirkete e – posta ya da telefon yoluyla geri bildirimde bulunmaları, bu bildirimde mutlaka şirketi esasında sevdikleri, şartlar uygun olsaydı çalışmak isteyecekleri, ancak uygun olmadığını söylemeleri ve hangi sebeplerden dolayı işi kabul edemeyeceklerini belirtmeleri gerekir.

İş teklifinde verilecek olan ret cevabında kişilerin işin eksik olduğunu düşündükleri yanlarını, istedikleri sorumluluk seviyesinin ne olduğunu, kariyer hedeflerini belirtmeleri de gerekir. Bu bilgiler aynı şirketin o kişiyi başka pozisyonlarda ve sorumluluklarda değerlendirmek istediğinde geri dönmesinin yolunu açmaya yarar.

Şirketler tarafından yapılan iş tekliflerine geri bildirim genellikle e –posta yoluyla yapılır. Gönderilen e – postalarda yukarıda belirtilenlerin yanı sıra kibar bir dil kullanılmalı, şirketten övgüyle bahsedilmeli, bu fırsat için yine de teşekkür edildiğine yer verilmeli, hiçbir şekilde bir memnuniyetsizlikten, eleştiriden söz edilmemelidir.

Bir iş teklifini geri çevirmeden önce çalışanların iyi düşünmesi gerekir. O işin ve pozisyonun kendisine sağlayacağı artılar ve eksiler, maddi olanaklarının mevcut işinden daha iyi olup olmadığı, evine uzaklığı, şirketin büyüklüğü ve ne kadar kurumsal olduğu gibi kriterler önemle ele alınarak son karar verilmelidir.