İş Hayatında Performans Yönetiminin Püf Noktaları!

İş hayatında performans, çalışanların gösterdikleri efor ve işe kattıkları değer olarak bilinmektedir. Bir çalışanın performansı hakkındaki değerlendirmeyi şirket içerisindeki yöneticiler ya da insan kaynakları departmanı gerçekleştirir. İş yaşamında çalışanların performansının yüksek olması gerekir. Bu durum personelin asli görevlerinden biridir. Her şirket, şirkete değer katacak, şirketin büyümesi ve başarılı olabilmesi için efor sarf edecek çalışanlar ile çalışmak ister. Bu nedenle pek çok iş ilanında “performansı yüksek adaylar” maddesi yer almaktadır.

Şirketlerde performans yönetimi konusu yöneticilerin tekelinde olup, dikkat edecekleri bazı hususlar sayesinde çalışanların performanslarının yükselmesini ve sürekli yüksek kalmasını sağlamak onların elindedir.

Performans Yönetimi Nedir?

Başka bir deyimle performans yönetimi; yöneticiler tarafından çalışanlarının yeteneklerinin doğru yönde geliştirilmesi ve bu yetenekleri sergileyebilmeleri için gerekli ortam ve iş olanaklarının sunulmasıdır. Yöneticilerin performans olgusunu periyodik olarak algılamamaları, bütün iş sürecine yayarak düşünmeleri yapılacak doğru hareketlerdendir. Şirketler belli zaman aralıklarıyla “performans değerlendirmesi” yapmalı ve çalışanları bu yönde teşvik etmelidir. Yüksek performans gösteren çalışanlar mutlaka ödüllendirilmelidir. Günümüzde pek çok banka ve kurum, performans değerlendirme sistemini kullanmaktadır.

Çalışanların performanslarını geliştirmesi için uygulanası gereken performans yönetimi kuralları vardır. Bunları sıralamak gerekirse:

  • Personelin yaptıkları işin tanımının gelişmesine katkı sağlamak, iş geliştirme süreçlerini doğru planlamak işverenlerin ve yöneticilerin görevidir.
  • İş başvuruları sonucunda yapılan personel alımları sırasında kalifiye elemanları tercih etmek bir iş yerinin gelişimine ve verimine katkı sağlar. Bu nedenle adayın deneyim sahibi olması çok önemlidir.
  • İşe alımlarda başvuru yapan adayların yeteneklerini doğru ve detaylı öğrenmek işe alım yetkililerinin görevidir. Adaylar özgeçmiş ve ön yazı bilgileri içerisine mutlaka sahip olduğu yetenekleri detaylı bir şekilde belirtmelidir.
  • Şirketin genel yapısına uygun olan en doğru kişiyi seçmek için işe alım süreçlerinin kapsamını genişletme yoluna gitmek şirketin ve bireylerin performansını olumlu etkiler.
  • İşe alımına karar verilen adayla maaş, ücretli tatiller, yardımlar ve kurumun sağlayacağı diğer tüm avantajları açıkça konuşulmalıdır. Bu konularda mutlaka personelin de fikri alınmalıdır.
  • Yeni işe alınan personelleri ilk günlerinde yalnız bırakmamak, diğer çalışanlara sunumunu yapmak, başarılı bir yöneticinin performans yönetimi adına yapması gerekenlerdendir. İşe yeni başlayan personeller için oryantasyon programı da düzenlenmelidir. Bu program şirket içi iletişimi arttırır ve takım çalışmalarında başarı getirir.
  • Yeni personellerin şirkete ve yeni işine adaptasyon süreçlerinde yanında olabilecek yardımcıları belirlemek ve görevlendirmek işe daha kolay ve çabuk alışmayı sağlar.
  • Çalışanlar ve üst yöneticilerinin iş ilişkilerinin sınırlarını net olarak çizmek, performansların standartlarını belirlemek ve kontrol altında tutmak şirketin kurumsallığı açısından önem taşır.
  • Çalışanlar için yararlı olacağı düşünülen eğitimleri sağlamak bir şirketin performans yönetiminde izleyeceği doğru yollardandır.
  • Şirket personellerini belirli zamanlarda işlerindeki başarıları ve katkılarından dolayı çeşitli şekillerde ödüllendirmek şirketin ve çalışanların performansını artırır.