İş Hayatında Takım Çalışmasından Nasıl Verim Alınır?

İş hayatınızda takım çalışması içerisinde olmak ve bu çalışmayı doğru bir şekilde yönlendirmek oldukça önemlidir. Takım çalışmasından istenilen verimi alabilmek için iyi bir takım oluşturulmalıdır. Bunun için de dikkat etmeniz gereken bazı noktalar bulunmaktadır. En önemli husus, takım çalışması içerisinde yer alacak insanlar, bu insanlara verilecek olan rol dağılımı ve takımdaki liderin seçilmesidir.

İyi Bir Ekip Nasıl Olur?

Yüksek performansa sahip olan ekipler, iş dünyasında giderek yükselen bir işletme olmanızı sağlayabilir. İyi bir takım oluşturmak oldukça basit bir konu gibi gözükebilir fakat değildir. Verimli bir takım seçilmesi için doğru kişilerin bu takımda yer alması sağlanmalıdır. Bunun için takım oluşturmadan önce iyi bir sorgulama yapmalısınız. Sorgulama yaparken bilgi toplamalı, fikir yaratmalı ve bu fikri test etmeli, takım çalışmasına katkı sağlayacak olanakları değerlendirmeli, fikrin uygulanabilir olduğunu tespit etmeli, kurulacak organizasyonun uygulama aşamasında ne gibi üretim ve çıkarımlar yapabileceğini bulmalısınız.

Bilgi toplarken, çevredeki sistemlerin nasıl çalıştığını kontrol etmeyi de ihmal etmemelisiniz. Başka işletmelerdeki çalışmaları takip etmeli ve çalışanlarınız arasında işbirliği kavramının oluşmasını sağlamalısınız. En iyi fikirlerin, çok sesli bir ortamdan çıkacağını unutmamalısınız. Çok sesli ortam demek, birden farklı çalışanların bir araya gelerek aynı ortam içerisinde, bir fikre dair düşünmesini, tartışmasını ve konuşmasını sağlamaktır. Farklı düşünceleri, bir bütün haline getirmek için, takım halinde toplantılar yapılmalıdır. Bir ekibi birbirine bağlayan en temel özellik etkili iletişime sahip olunmasıdır. Takım içerisinde dinamik bir iletişim sağlanamıyorsa, farklı iletişim kanalları üzerinden iletişim kurulamıyorsa, iyi bir dinleme yapılmıyor ve problemlere çözüm odaklı fikir paylaşımları yürütülmüyorsa, başarılı bir takım oluşturulamaz.

Takım oluşumundan ve çalışmalarından geri bildirim almak yine oldukça önemlidir. Bu nedenle takım oluştururken sizlere geri bildirim sağlayabilecek kişiler tercih etmelisiniz. Takım içerisinde yaşanan her olayın değerlendirilmesini sağlamalı ve gözden geçirerek doğru bir şekilde çalışmalar yapılması hem işletme hem çalışanlar arasından faydası yüksektir. Bir yöneticiyseniz takım çalışmalarının faydalarını göz önünde bulundurmalısınız. Takım çalışmaları yöneticilere ve işletmelere birçok yönden fayda sunmaktadır. Maliyet, hizmet, hız, kalite başlıca sağlanan avantajlardır. Aynı zamanda işletmelerin bürokratik yapılarının kontrol altında tutulmasını da sağlarlar. İşletme içerisinde yaşanan para kaybını önlemek ve zaman yönetimini kontrol etmek istiyorsanız, çalışanlarınız arasında takımlar oluşturabilirsiniz.

Dönemsel olarak takımlar arasında değişiklik yapabilirsiniz. Bu sayede rekabet avantajını ortaya çıkarabilir ve işletmenizin daha verimli olmasını sağlayabilirsiniz. Özet olarak takım çalışmasının işletmeler açısından sağladığı katkılara bakacak olursak şu şekilde sıralanabilmektedir: verimlilikte artış, azalan maliyetler, çalışanlarda motivasyon artışı, rekabet gücünde artış, kalite standartlarının artması, sosyal ihtiyaçlarının daha hızlı giderilmesi, yapılan iş ya da projenin daha keyifli hale gelmesi, ortak amaçlar doğrultusunda yoğunlaşarak hedeflere daha kolay ulaşılması, hiyerarşinin azalarak sistem anlayışının artması, şirket içerisindeki iletişimin artması ve örgütsel yapıdaki sinerjinin artması, örgütsel süreçlerinin iyileştirerek daha hızlı ilerlemesinin sağlanması.