İş Hayatında Zorluklarla Başa Çıkmanın Püf Noktaları!

İş hayatının en zor yanı, gün içerisinde sürekli olarak bazı engellerle, zor insanlarla ve zorlu süreçlerle mücadele etmektir. Hangi sektörde ve pozisyonda olunursa olunsun, bu zor zamanlar ile mutlaka karşılaşılır. Bu zamanlarda profesyonel bir çizgi çizilmek isteniyorsa personelin zaman ve stres yönetiminde başarılı adımlar izleyerek kararlar alması ve zorluklara karşı alternatif stratejik çözümler üretmesi gereklidir.

İş Hayatında Zorluklarla Başa Çıkmanın Yolları

Nasıl ki iş hayatında yazılı olmayan kurum kültürleri var ise, zorluklarla başa çıkmanın da yazılı olmayan kuralları vardır. Personeller bu kurallara uyduğu takdirde, strese girmeden, dikkat ve odak dağınıklığını yaşamadan, zamandan tasarruf ederek en büyük zorlukların üstesinden gelebilirler. Peki bu kurallar nelerdir? Sıralamak gerekirse:

  • Öncelikle iş hayatında zor insanlarla karşılaşıldığında yapılması gereken en önemli şey soğukkanlılığın elden bırakılmamasıdır. Soğukkanlı olmak; mantıktan uzaklaşmamak ve kontrolü elde tutabilmeyi sağlar.
  • İş hayatında zor insanlarla nasıl başa çıkılır? sorusuna verilecek ikinci yanıt ise bu gibi kişilerle tartışmaktan uzak durulması gerektiğidir. İkna edilmesi zor bir kişiyle tartışmak sadece istenmeyen olayların yaşanmasına sebep olur.
  • İş hayatındaki zorluklar karşısında uyulması gereken bir başka kural da durum her ne olursa olsun o anki duyguların gizlenmesi gerektiğidir. Hissedilen öfke, kızgınlık gibi duyguların dışa vurulması sözlere ve beden diline de yansıyacağından yaşanması olası kötü durumlara yol açar.
  • Eğer karşıdaki kişi ikna olmuyor ve sizi zor bir durumda bırakıyorsa o an yapılması gereken oradan uzaklaşmaktır. Böylece yaşanacak gerginliklerin önüne geçilmiş olur. İş hayatında yaşanan tartışmalar taraflar açısından olumlu sonuçlar doğurmaz. Haklı olmak olayın üzerine gitmeyi gerektirmez.
  • İş yaşamındaki zorluklar ile başa çıkma yöntemlerinden bir diğeri de zor bir kişiyle karşılayan kişinin kendi pozitif enerjisini korumak zorunda olduğunu bilmesi ve zamanının değerli olduğunu unutmamasıdır. O anda o tartışmada taraf olmak yerine işi ile ilgili çok daha iyi şeyler yapabileceğini aklına getirmesi yetecektir.
  • İş yaşamındaki zor insanlarla baş etmek için kullanılabilecek bir diğer yol da o kişinin dikkatini başka yönlere çekmeye çalışarak konudan uzaklaştırmaktır. Böylece tartışmanın önüne geçilebilir.
  • Eğer karşınızdaki kişi size baskı ya da üstünlük kurma çabasında ise onun bu tavrını ancak yapıcı bir üslup ve dille yıkabilirsiniz. Aynı dille konuşmak sonuca ulaşmayı engeller.

İş Yaşamında Tartışmalardan Uzak Kalmak İçin Neler Yapılabilir?

İş yaşamında da günlük yaşamda olduğu gibi tartışmalardan uzak kalmak için izlenebilecek bazı yollar vardır. İşletmelerde formal örgüt yapısı kadar, informal örgüt yapısı da oldukça önemlidir. Tartışma, çalışma arkadaşları arasındaki iletişim, dedikodu vb. durumlar informal örgüt yapısını oluşturur. Bu yapı içerisinde başarılı bir şekilde yer alınmak isteniyorsa altın kural tartışmalardan, dedikodudan uzak durmak olacaktır. Çalışma hayatında sürekli tartışan ya da tartışmalarda üçüncü kişi olarak bulunan personeller tercih edilmek istenmez.

Kendinizi sürekli olarak bir tartışma konusu içinde buluyorsanız, yaptığınız bazı yanlışlar var demektir. Bu yanlışlardan genel olarak takım arkadaşları arasında gerçekleşir. Örneğin bir iş arkadaşınız size bir diğer çalışma arkadaşınız hakkında olumsuz şeyler söylüyorsa siz de aynı yorumları yapmayın ve onaylamayın. Bunun yerine yapıcı cümleler kurun. Bu tip olaylar, tartışma ortamının oluşmasına neden olur. Dolayısıyla dedikodudan uzak kalmalı, iki kişi arasına girmemeli ve yapıcı olmaya özen göstermelisiniz.