İş Hayatındaki Hedeflerinizi Ertelemeyin!

İş hayatındaki kariyer hedefleri genel olarak çalışanlar arasında benzerlik göstermektedir. Yükselmek, yönetici konumuna gelmek, daha fazla kazanç elde etmek genel hedefler arasında yer almaktadır.

Kimi çalışanlar hem kariyer hem de daha fazla kazanç elde etmek için kendi işlerini kurmak, rekabet etmek ve kendi kendilerinin patronu olmak isteyebilir.

Hedefler fark etmeden izlenmesi gereken yollar vardır. İş hayatında başarıya ulaşmak için daima azimli, kararlı ve istekli olmak gerekir. Bu nedenle hedeflere zaman ayrılması şarttır.

Hedeflere zaman ayırmamak, ertelemek, çaba sarf etmemek yalnızca başarısızlığı getirecektir. Kimi çalışanlar hedeflerini ertelediğinin bile farkında değildir.

Hedeflerin ertelenme sebepleri çalışandan çalışana göre değişiklik gösterebilir. Genellikle çalışanlar; hedefin kişiyi yeterince ikna etmemiş olması, mükemmeliyetçi olunması sebebiyle ertelemektedir.

Ek olarak belirlenen hedef hakkında başkalarının ne düşüneceği endişesi,  nereden başlanacağının tam olarak netleşmemiş olması ve hedefle ilgili bilgi sahibi olunmaması erteleme sebebidir.

Kişinin kendini o işle başa çıkmak için yeterli görmemesi, hedeflenen işin başarı getireceğine gereği kadar inanmamak ya da kararsız olmak da erteleme sebepleri arasında yer alabilmektedir.

Hedefler ne olursa olsun çalışma hayatında başarı elde edilmek isteniyorsa, hedefler net bir şekilde belirlenmeli ve ertelenmemelidir. Kariyer basamaklarını hızla tırmanmak için çaba harcanmalıdır.

Yalnızca hedefleri olan kişiler yeteneklerinin farkındadır. Kariyer yolunda yeteneklerini kullanarak ilerlemekte ve ne yaptıklarının farkında olarak kariyer basamaklarını çıkmaktadır.