İş Yerinde Mutlu Olmanın Sırrı: Patronunuzun Sizin Yaptığınız İşi Yapabilmesi

Günümüzde insanlar, kötü işleri bırakmamaktadır. İş kötü dahi olsa, iyileştirme çabasına girerek hem kendilerini hem uzmanlık alanlarını hem de şirket içi düzeni iyileştirmek isterler. İnsanlar, kötü patronları bırakmaktadır. Patronunuz kötü olduğunda, iş yerinde mutlu olma olasılığınız imkansızdır ve hiç kimse, kötü bir patronla mücadele etmek istemez.

HBR tarafından yapılan bir araştırmaya göre, bu durumu ortaya koyan bir sonuç elde edildi. Yani, insanların iş hayatını patronlarındaki memnuniyet seviyesine göre planladıkları ortaya çıkmış oldu. Bireyler, patronlarından ne kadar çok memnun ise iş hayatlarında da o patronla birlikte gelişmeye ve ilerlemeye çabalıyor.

Peki bu durumda, harika bir patronu “harika” yapan şey nedir?

Teknik yeterliliklere odaklanılmalı

Genel olarak personeller, bir şirket içerisinde çalışmak istediğinde iş verenlerinin yaşam tarzlarına ve karizmalarına dikkat etmektedir. HBR (Harvard Business Review) tarafından yapılan araştırmada ise işverenlerin teknik yeterliliklerine odaklanıldı ve geniş bir araştırma grubu oluşturuldu.

HBR tarafından yapılan araştırmanın grubu içerisinde 35 bin adet çalışan ve iş yeri bulunuyordu. Seçilen çalışanlar ve iş yerleri ABD ile İngiltere’de yer alıyordu. Bu bölgelerde yer alan patron yetkinliği için araştırma grubu çalışanlara aşağıdaki 3 soruyu yöneltti:

  • Yöneticiniz gerektiği zaman sizin işinizi yapabilir mi?
  • Yöneticiniz şirket içerisinde, işi daha iyi noktaya ulaştırmak adına çalışıyor ve kendini geliştirmek için çabalıyor mu?
  • Yöneticinizi değerlendirdiğiniz takdirde teknik yeterlilik seviyesi nedir?

İşin temel faaliyetinde derin uzmanlığa sahip yöneticiler ile çalışanlar daha mutlu oluyor

Sorulara verilen cevaplara göre elde edilen sonuç, işin temel faaliyetinde derin bir uzmanlığasahip olan yöneticiler ile çalışan kişilerin daha mutlu olduğu…

Bu durumda iş dünyasında bulunan “İyi yöneticiler, teknik uzmanlığa sahip olmak zorunda değildir” düşünce biçimi yıkılmış oluyor. Yöneticilerin elbette karizması, kalitesi, duruşu, organizasyona yönelik becerileri ve duygusal zekaları ön planda olmak zorunda fakat bu nitelikler, teknik yetkinlikler olmadığında yetersiz kalıyor.

Bu konuya dair yapılan benzer araştırmalar da, HBR tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarını destekler nitelikte yer alıyor. Örneğin hastanelerin genel müdürler yerine doktorlar tarafından yönetilmesini kapsayan araştırmanın sonucunda, hastanelerin daha verimli olacağının düşünülmesi, HBR tarafından yapılan araştırmayı desteklemektedir.

Patron yetkinlik sahibi ise iş tatmini artıyor

Araştırmadan elde edilen genel verilere bakıldığında ortaya, patron ne kadar yetkinlik sahibi biri olursa, çalışanların işlerinden tatmin olma düzeyinin de arttığı çıkıyor. Patronun yetkinlikleri, çalışanları olumlu yönde etkiliyor.

Örneğin, Amerikalı çalışanlar arasında teknik açıdan yetkin olan bir patronun olması, çalışanların maaş açısından tatmin olmasından daha önemli olarak karşılanıyor. Çalışanların maaşları gerçekten yüksek olsa bile, patronlarının yetkinlik sahibi olmasını istiyorlar. İşteki mutluluk seviyesinin patronun yetkinlik seviyesi ile doğrudan bir ilişkisi olduğunu ortaya koyan bu araştırmaya göre, iş dünyasındaki yönetim sistemleri içerisinde farklılaşmaya gidilmesi de bekleniyor.