LinkedIn Sitesine Göre Geleceğin 10 Mesleği

Amerika Birleşik Devletlerindeki verilerin baz alındığı rapora göre dünyanın en çok kullanılan iş arama motoru LinkedIn, geleceğin 10 mesleğini açıkladı. Belirlenen meslekler yapılan araştırmalar, testler ve analizler sonucunda ortaya çıktı. Mesleklerin seçimine; mesleklerdeki ortalama yıllık gelir, sektördeki açık pozisyon sayısı, yıldan yıla büyüme oranları ve terfiler etki etti.

LinkedIn tarafından belirlenen Geleceğin 10 Mesleği listesinin ilk 3 sırasında “Etkileşim Liderliği, Yazılım Mühendisliği Müdürü, Müşteri Başarısı Müdürü” yer alıyor. Etkileşim liderliğinin geçen yıla oranla yüzde 425, yazılım mühendisliği müdürlüğünün yüzde 38 ve müşteri başarısı müdürlüğünün yüzde 91 artış gösterdiği tespit edildi.

Dört ve beşinci sıralarda Çözüm Mimarı ile Satış Müdürü yer aldı. Sırası ile geçen yıla oranla yüzde 28 ve yüzde 31 artış gösteren mesleklerin devamında Mühendislik Müdürü, Program Müdürü, Ürün Müdürü, Veri Bilimcisi, Kurum Hesabı Müdürü yer alıyor.

Bu mesleklerin kendi aralarında yüzde 28 ile yüzde 74 oranında geçen yıla bazla artış gösterdiği de açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. Bu durumda LinkedIn sitesine göre geleceğin ilk 10 mesleği teknoloji ve yapay zekanın sıklıkla kullanıldığı meslek alanları olarak ortaya çıkıyor.

Araştırmaya ek olarak şirketler tarafından aranan ve gelecek yıllarda en çok aranan yetkinlikler de belirlendi. Bu durumda geleceğin mesleklerinde olması gereken yetkinlikler de ilk 3 şu şekilde yer aldı; “Bulut ve Dağıtılmış İşlem, İstatistiksel Analiz ve Veri Madenciliği ve Ara Katman Yazılımı ve Entegrasyon Yazılımı”.

Bitcoin madenciliğinden de alışık olunan istatistiksel analiz ve veri madenciliği, listeye ikinci sıradan girdi. Bu durumda, geleceğin meslekleri arasında Bitcoin madenciliği ya da bitcoin işlemleriyle ilgilenen kişiler olacak.

Teknolojinin iş dünyasındaki etkisini hafife almamak gerektiğini vurgulayan bu araştırma, bizlere teknolojik alanda kendi becerilerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Öyle olacak ki şirket yöneticileri tarafından, adayların iş başvurularında en çok aranacak yetkinliklerin tamamı teknolojik alanda sahip olunacak bilgi ve becerileri kapsıyor.

Listenin devamında ise şunlar yer aldı: Web Mimarisi ve Gelişim Çerçevesi, Kullanıcı Arayüzü Tasarımı, Yazılım Sürüm Kalite Kontrol Sistemleri, Veri Sunumu, SEO/SEM Pazarlama, Mobil Geliştirme ve Ağ ve Bilgi Güvenliği…

Günümüzde SEO ve SEM pazarlama yetkinliği, birçok kişi tarafından yapılıyor. Google Adsense aracılığı ile yapılan SEO pazarlama ya da SEO uzmanı meslekleri, online ticaret yapan şirketler tarafından iş ilanı açılan pozisyonlardan biri olarak yer alıyor.

Günden güne teknolojiye duyulan ihtiyaç, teknolojik alandaki meslek gruplarını geliştiriyor. Örneğin SEO pazarlama ve SEO uzmanlığı kendi içerisinde de alt dallara ayrılıyor. Google Adsense uzmanı, Google reklam ve pazarlama uzmanı, SEO uzmanı, SEO makale yazarı gibi… Bu durumda gelecek hayatınızda başarılı bir kariyer istiyorsanız, bu meslek dallarından birine sahip olmalı ya da geleceğin 10 yetkinliği içerisindeki yetkinliklerde kendinizi geliştirmeyi tercih etmelisiniz.