Mülakat Sorusu: En Önemli Pişmanlığınız Nedir?

Banka ya da şirketlerin iş görüşmeleri sırasında mülakat yapan İnsan Kaynakları uzmanları adayın zor şartlarda cevaplamak durumunda olduğu soru ve sorunlarla ile nasıl başa çıktığını gözlemlemektir.

İş görüşmesi mülakatı sırasında adayların en çok hatalı cevap verdiği sorulardan biri olan “En önemli pişmanlığınız nedir?” sorusudur. Bu soru dikkatli ve düşünerek cevaplanması gereken zor mülakat soruları arasındadır.

Mükemmel Olmaya Çalışmayın

Bu iş görüşmesi mülakat sorusu cevaplanırken şirket yetkililerinin en mükemmel kişiyi değil de, o pozisyona en uygun kişiyi aradığı unutulmalıdır. Yetkililer adaya yönelttikleri kişisel sorular ile nasıl tepki vereceğini görmek ve kişisel özelliklerini anlamak isterler. Bu sebeple zor mülakat soruları arasında olan bu soru İnsan Kaynakları yetkililerinin önemsediği sorulardandır. Bu ve bunun gibi kişisel sorulara adayın hiç hata yapmadığı ya da pişmanlığının olmadığı şeklinde cevap vermesi uygun değildir.

Profesyonel Pişmanlıklarınızdan Bahsedin

İş görüşmesi mülakat soruları yapan yetkililerin asıl merak ettiği adayın iş hayatıdır. Bu soruya verilecek cevabın da iş hayatı ile ilgili olması gerekir. Adayın özel hayatındaki bir pişmanlığını anlatması görüşmeyi yapan şirket yetkilisi tarafından profesyonellikten uzak olarak algılanır. İş hayatında yapılan bir hatadan ve pişmanlıktan bahsederken yapılan hatanın çok büyük olmamasına dikkat etmek de önemlidir.

Başkalarını Suçlamayın

Bu soruya verilecek cevaplarda yetkili tarafından birkaç noktaya dikkat edilir. Bunlardan ilki adayın yaptığı hatanın farkında olup olmadığıdır. İkincisi sorumluluk alıp alamadığı, üçüncüsü de ekip halindeki çalışmalarda ekip arkadaşları hakkında ne düşündüğü, hatalarda onları suçlayıp suçlamadığıdır. Bu yüzden eski iş arkadaşlarını suçlayarak bu soruya cevap vermek yapılan hatalardan biridir.

Ders Aldığınızı Söyleyin

En büyük pişmanlığınız ile ilgili mülakat sorusu cevaplandıktan sonra en sonunda bu pişmanlıktan ders alındığı da mutlaka belirtilmelidir. Şirket yetkilisinin etkilenmesi ve olumlu izlenimde olması için bu nokta da önemlidir. İş görüşmesi mülakatları sırasında size yöneltilen sorular hakkında daha önceden bir hazırlık yapmanız ve cevaplarınızı hazırlamış olmanız yarar sağlar. Bu sorulara sitemizdeki diğer pek çok sayfadan ulaşabilir, kendinize uygun cevapları vererek iş görüşmenizin daha verimli geçmesini sağlayabilirsiniz.