Müşterilerinizin Bağlılığını Arttırmak İçin Ne Yapmalısınız?

Dijital ortamın hızlı gelişmesi, yorucu olan iş dünyası çalışanlar ile müşteriler arasındaki etkileşimi zorlaştırmaktadır. Çok sayıda marka olması ve ürünlerin çeşitli bir şekilde satın alınabilir halde raflarda yer alması, müşterilerin bağlılığını kazanmayı daha da zor bir hale getirmektedir.

Pek çok işletme müşteri bağlılığı kazanamadığı için iflas edebilmektedir. Potansiyel bir müşteri kitlesi oluşturmak satış ve pazarlama sektöründe bulunan işletmeler açısından daha da önemlidir. Bu nedenle müşteri bağlılığı kazanılmalı ve bu bağın arttırılması gerekir.

2018 yılında yapılan ve 1900’den fazla üst düzey yöneticinin yer aldığı “2018 Data & Analytics Global Executive Study and Research” araştırmasının sonuçlarına göre şirketler iyi bir analiz yaparak müşteri ilişkilerini arttırabilmektedir. Bu durumda şirketin sektör içerisindeki konumu, sektöre olan hakimiyeti ve müşterilerle olan iletişimi ön plana çıkmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre müşteri bağlılığı aynı zamanda şirketlere rekabet kazandırmaktadır. Etkili bir rakip olabilmek için müşteri kitlesinin de yüksek olması önemlidir. Araştırmadaki katılımcıların yüzde 59’u müşterilerin, rekabet avantajı kazandırdığını düşünmektedir.

Katılımcılar temel analiz becerilerinin de önemli olduğunu düşünmektedir. Ekip çalışmalarının işletmelerde önemli olduğu belirtilmektedir. Analitik ve teknolojik ekipler oluşturmak, işletmelerin analiz yapmasını kolaylaştırmaktadır. Bu durumda daha net ve kesin sonuçlar elde edilebilmektedir. Aynı zamanda ekip çalışmaları ile müşteri kitlesini arttırmak ve bağlılık kazandırmak daha kolay bir süreç halinde gerçekleşmektedir. Rutin iş süreçleri yerine ekip çalışması süreçlerinin uygulanması potansiyel müşteri kitlesini arttırmaktadır.

İş dünyasında “Endüstri 4.0” döneminden sonra işletmelerin daha yenilikçi ve analitik olmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yenilikçi olan işletmeler ayakta durabilirken, gelişime kapalı olan işletmeler ne yazık ki günümüz iş dünyasına uyum sağlayamamıştır. Bu durumda liderlerin de anlayış biçimleri ön plana çıkmaktadır. Liderler, analitik becerisini geliştirebilir ve elde ettiği verilerle yenilikçi olabilirse müşteri etkileşimini en az yüzde 25 oranında arttırabilmektedir.

Müşteri bağlılığı kazanmanın bir diğer yolu farklı veri kaynaklarına sahip olmaktır. Bir işletmenin network ağı ne kadar güçlü olursa, rekabet avantajı o kadar fazladır. Aynı zamanda farklı veri kaynakları elde ederek diğer işletmelere kıyasla 4 kat daha fazla veri toplayabilmekte ve satışlarını 4 kat hızlı gerçekleştirebilmektedir. Elde edilen verilerin de paylaşılması gereklidir. Veri paylaşımı yapmak, müşterilerin işletmeye olan bakış açısını olumlu yönde etkilemektedir. Verilerini paylaşan işletmelerin yüzde 86 oranında satışlarında artış görülmüştür. Rakiplerine kıyasla bu oran yüzde 72’dir.

Sosyal medyanın gücünden faydalanmak gerekir. Günümüz dünyası sosyal platformlar üzerinde gelişmektedir. İşletmelerin sosyal medya hesaplarının olması ve müşteri geri bildirimlerini buradan takip etmesi, müşteri bağlılığını etkilemektedir. Araştırmaya göre sosyal medya üzerinde yer alan işletmeler, kendilerine uygun stratejiler geliştirmekte daha pratik olmakta ve daha hızlı müşteri bağlılığı kazanabilmektedir. Bunun sebebi insanların günlük hayatlarında sosyal medya platformlarında vakit harcaması ve işletmenin daha tanınır hale gelebilmesidir.