Özgeçmişlerde Beceriler Bölümü Nasıl Yazılır?

Personel alımları iş başvurusu yapacak olan adayların özgeçmişlerindeki beceriler bölümünü doldururken başvuru yapılan pozisyonu ilgilendiren sahip oldukları becerileri yazmalıdırlar. Başvuru yapılan iş ilanında belirtilen niteliklere göre kişiselleştirilebilecek olan özgeçmişteki beceriler bölümü, ilgili pozisyondaki ihtiyaçlarla ne kadar örtüşürse adayların o iş için şansı da o oranda artar.

Özgeçmişlerde Beceriler Bölümüne Neler Yazılır?

Adayın başvuru yaptığı pozisyon şirketin idari işler birimi ile ilgiliyse Microsoft Office programlarını kullanımı yazılabilir. Başvuru yapılan pozisyon bilgisayar teknolojileri ile ilgili ise adaylar bildikleri programlama dillerini, yazılımları ve sahip oldukları diğer ilgili teknolojik becerileri bu bölüme yazabilirler. Özgeçmiş hazırlamak özen isteyen bir konudur ve beceriler bölümü de başvuru yapılan şirketlerdeki yetkililerin dikkatle okudukları ve önemsedikleri bölümlerdendir. Bu sebeple beceriler kısmına adayın pozisyonla ilgili olabilecek, bildiği ve hakim olduğunu düşündüğü becerilerini eksiksiz yazması gerekir.

İş başvurularında özgeçmişin önemi bilindiği kadar, adayların işe alım gerçekleştirilecek olan pozisyona neler katabilecekleri de önemlidir. Beceriler bölümünü inceleyen yetkililer adayın spesifik bir bakış açısına sahip olup olmadığını anlamaya çalışırlar. Özgeçmişlerdeki anahtar kelimeler açısından da beceriler kısmı önem taşır.

Özgeçmişlerde Beceriler Bölümünü Oluşturmak

Adayların iş başvurusu yaptıkları pozisyon ile ilgili sadece tek becerileri varsa bunu “Beceriler” başlığı altında belirtebilirler. Ancak özgeçmişlerden birden çok beceri olması durumunda bu beceriler kategorilendirilerek, alt başlıklar halinde düzenlenebilir.

Örneğin aday birden çok yabancı dil biliyorsa bunu “Dil Becerileri” başlığıyla, bilgisayar konusunda birden çok beceriye sahipse de “Bilgisayar Becerileri” başlığıyla belirtebilir.

CV’lerde beceriler bölümü düzenlenirken belirtilen beceri ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmesi de işe alımlarda önemlidir. Örneğin “Microsoft Office programlarına hakimiyet” yazmak yerine “ Microsoft Office programlarından Word – Excel – Powerpoint’e hakimiyet” yazmak daha etkileyici ve açıklayıcı olacaktır.

İş başvuruları sırasında öz geçmişlerin önemine diğer pek çok yazımızda değindik. Bir öz geçmişin adaya iş arama sürecindeki katkısı büyüktür. Bu nedenle iş arayan kişilerin öz geçmişlerindeki her detaya özen göstermesi, dikkatle yazması ve tekrar tekrar gözden geçirmesi gerekmektedir.