QNB Finansbank’tan Temettü Ödemesiz Yıl Açıklaması

QNB Finansbank'tan Temettü Ödemesiz Yıl Açıklamas

QNB Finansbank A.Ş., 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak temettü dağıtımı yapmayacağını duyurdu. Yönetim kurulunun kararı, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya açıklandı.

Finansal Performans ve Kar Dağıtımı Kararı

QNB Finansbank’ın 2023 yılında vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası elde ettiği net kâr 33,1 milyon TL olarak gerçekleşti. Banka, bu kârı yedek akçe ve diğer fonlara yönlendirme kararı aldı. Bu stratejik hamle, bankanın sermaye yapısını güçlendirmeyi ve uzun vadeli finansal sağlamlığını korumayı hedefliyor.

Bankadan KAP’a yapılan açıklama şöyle:

Bankamızın 28 Mart 2024 tarihli olağan genel kurul toplantısında, 2023 yılı vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası net karı olan 33,172,441,567.31- TL’nin, Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe tutarının Bankamız ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle; 278,819.66 TL’sinin Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5-1/e uyarınca Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu’na ilave edilmesi ve geriye kalan 33,172,162,747.65 TL’sinin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılmasına,

2023 hesap dönemi sonu itibariyle Bankamızın aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması neticesinde, Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında oluşan 7,559,339,853.69 TL net değer artışı tutarının, yedek akçelerden pay verilmek suretiyle, yine özkaynaklar altında açılmış bulunan “VUK Mük. 298.Ç Yeniden Değerleme Fonu” hesabına aktarılmasına, 2022 ve 2023 hesap dönemleri sonu itibariyle, Bankamızın aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Geçici 32. maddesi ve Mükerrer 298/ç maddeleri kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması neticesinde, Geçici 32. madde kapsamında oluşan 4,259,426,612.92 TL ve Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında oluşan 15,247,497,915.61 TL net değer artışı tutarları olmak üzere önceki dönemlerde ilgili fon hesaplarına aktarılmış bulunan toplam 19,506,924,528.53 TL değer artışı tutarının, olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına; söz konusu fon ve yedek akçelerin kullanımı konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine karar verilmiştir.

Yatırımcılar ve Piyasa Reaksiyonu

Yönetim kurulunun bu kararı, özellikle yatırımcılar arasında farklı tepkilere neden oldu. Temettü ödememeye karar verilmesi, bazı yatırımcılar tarafından olumsuz karşılanırken, finansal istikrar adına atılmış bir adım olarak görülenler de oldu.

Bankanın Gelecek Planları

QNB Finansbank, elde ettiği kârı yeniden yatırım ve iç sermaye olarak kullanmayı planlıyor. Bu durum, bankanın daha fazla büyüme ve gelişme fırsatlarına odaklanmasını sağlayacak ve gelecekteki mali krizlere karşı daha dirençli bir yapı oluşturmayı amaçlıyor.

Sektörel Etkiler

Bu karar, Türkiye’deki diğer finans kurumları için de bir örnek teşkil edebilir. Özellikle ekonomik belirsizlikler ve maliyet baskıları altında, diğer bankalar da benzer kararlar alabilir.