Sık Sorulan Mülakat Sorularının Esas Amacı Nedir?

Şirketlerde personel alımları sürecinde yapılan iş görüşmeleri ile genellikle İnsan Kaynakları departmanı ilgilenir.

Mülakatlarda Sık Sorulan Sorular

Mülakatlarda sık sorulan sorular iş arayan kişiler tarafından bilinir. Yapılan kısa araştırmalarla bu sorulara ulaşmak mümkündür. Adaylar açısından avantaj olan bu durum iş görüşmesi mülakatları öncesinde hazırlanma ve mülakata kendine güvenerek girmeyi sağlar. Bu sorular ile şirketin işe alım yetkilileri adaylar hakkında bilgi ve fikir edinirler. Mülakatlarda sorulan her sorunun aslında bir amacı vardır.

Mülakat Soruları ve Amaçları

  • Mülakatlarda adaylara sorulan sorulardan biri 5 yıl sonra kendilerini nerede gördükleri ile ilgilidir. Bu soruda yetkililer adayın planlama yapıp yapamadığını, kendine hedefler belirleyip belirlemediğini görmek ve öğrenmek isterler.
  • Adaylara sorulan mülakat soruları arasında olan zayıf ve güçlü yönlerinin neler olduğu ile ilgili soruların amacı kişilerin kişisel gelişimlerine önem verip vermediklerinin ve kendilerinin farkında olup olmadıklarının öğrenilmesidir.
  • Hobiler ile ilgili mülakat soruları da iş görüşmelerinde sık rastlanan sorular arasında yer alır. Bu tarz soruların amacı yetkilinin, adayın hobilerinin neler olduğunu merak etmesi değildir. Şirketlerdeki işe alım yetkilileri aslında yeni işe alacakları personellerin yoğunlaştıkları bir konuya hakimiyetlerini, o konu hakkındaki tüm detayları bilip bilmediklerini öğrenmek isterler. Hobiler ile ilgili sorularda o hobi hakkında adayın anlattıkları yetkiliye bu yönde fikir verir.
  • Zor durumlarla nasıl başa çıkabildiği ile ilgili sorulan iş görüşmesi mülakat sorusunun amacı iş hayatında adayın stres yönetimini iyi yapıp yapamadığı ve duygu kontrolüne sahip olup olmadığı hakkında bilgi sahibi olunmak istenmesidir.

İş görüşmesi için bir mülakata davet edilen adaylar kendisini sorulan her soruyu kendinden emin ve net bir şekilde cevaplamalıdır. Ancak burada dikkat edilecek nokta ukalalık ve öz güven sınırının iyi ayarlanmasıdır. Sorulara uzun ve çok detaylı cevaplar vermek de aday hakkında olumlu düşünülmesini sağlamaz.