Kaizen Nedir? Şirketlerde Kaizen Felsefesinin Uygulanması!

Japon felsefe sanatının örneklerinden biri olan Kaizen Felsefesi demokratik bir felsefe olmasıyla bilinir. Bu felsefeye göre felsefenin uygulandığı şirketteki çalışanlar arasında hiçbir ayrım yapılmamaktadır. Herkes eşit hak ve statüye sahiptir.

Kaizen Felsefesi Nedir?

Kaizen Felsefesi, sınıf farklılıklarını ortadan kaldıran ve herkesin eşit olarak yer aldığı bir ortam oluşturan Japon felsefesidir. “Kaizen” kelimesi incelendiğinde “kai” süreklilik ve değişim anlamına gelirken; “zen” ise daha iyi anlamını taşır. Yani kelime anlamı olarak sürekli daha iyi olmak adına değişim, değişimde süreklilik demektir. İyileştirme anlamında yapılacak değişikliklerin sürekli olmasından doğan mevcut halin daha iyiye taşınması hali olarak da adlandırılabilir.

Kaizen felsefesi uygulaması yapılan bir şirkette tüm personel bu değişim ve iyileştirme sürecine dahil edilmektedir. Küçük maliyetlerle yapılan değişiklikler çok büyük maddi kazanımlar sağlamasa da sıklıkla yapıldığı takdirde personelin bu felsefeyi benimsemesi kolaylaşmaktadır. Bir şirket için kalite anlayışı sadece o şirketin faaliyet konusu olan ürünler ya da hizmetler ile ilgili olmamalıdır. Personelin ve tüm çalışanların yaşam standardının artırılmasına dair girişimler ve gelişimlerle o şirketin verimini artırmak mümkündür.

Kaizen Felsefesinin Kuralları

“Kaizen felsefesi nedir?” diye sorulduğunda bunu sadece maddiyat ve zaman kazanımı olarak yanıtlamak yanlış olur. Bu felsefe aynı zamanda personellerin değerli kılınmasını da sağlamaktadır. Kaizen felsefesi ile şirkette önemli bir karar alınacağı zaman sadece yönetim kurulunun değil, tüm personelin fikrinin alınması, verilecek kararda bu fikirlerin de etki etmesi ileri ki dönemlerde şirket verimliliği açısından büyük getiriler sağlar.

Kazien felsefesi kuralları içinde bilinen yönetici – personel ilişkileri yoktur. Klasik olanın aksine yöneticiler personelleri ile muhatap olur, onlara güvenir, güvendiğini ve önemli olduğunu belli eder. Bu felsefenin uygulandığı iş yerinde şirket maliyetlerinin düştüğü, verimin ve performansın arttığı, çalışan herkesin işinden memnun olduğu, işini sahiplendiği zaman içinde net bir şekilde görülür.

Şirketlerin başarı politikaları içinde rakipleri ile yarış halinde olmak vardır. Sürekli gelişim içinde olan ve personelinin şirketi kendi iş yeri gördüğü bir şirketin bu yarışı kazanması da kolaylaşacaktır.

Kaizen Felsefesi Nasıl Uygulanır?

  • Kaizende ilk adım planlama olarak bilinir. Oluşturulan ekipler şirkette değişip, iyileşmesi gerekenleri belirler. Bunlar belirlenirken en az maliyetle neler yapılabileceği konusunda fikir alışverişi de yapılır.
  • Planlananların uygulamaya geçildiği dönem olan ikinci evrede her atılan adımda veri toplanır ve değerlendirilir. yaşanan olası aksamalarda etkin çözümler üretilir.
  • Planlamadan sonraki aşama yapılanların kontrol edilmesi ve kontrol altında tutulması aşamasıdır. Alınan yol ve ulaşılan sonuçlar ekipler tarafından bu evrede üst yönetimlere raporlanır.
  • Son evre önlem alma evresidir. Bu evrede gerçekleştirilen iyileştirmelerin kalıcı olması için önlemler alınır. Gerekmesi halinde kontrol birimleri belirlenerek görev verilir. Kontrol birimleri, iyileştirmelerin kalıcı olup olmadığını kontrol eder. Eğer kalıcı bir iyileştirme sağlanamadıysa bu noktada süreç başlangıç adımına geri döner.