Sosyal Özgeçmişin İş Arama Sürecine Yararı Var mı?

Sosyal medyanın yaşamımızdaki önemi her alanda olduğu gibi iş arama süreçlerinde de ortaya çıkıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte sosyal medyanın etki ettiği alanlar da çoğaldı.

Personel alımı yapan şirketlerin artık işe alacakları yeni personeller için sosyal medyadan yardım aldıkları da biliniyor. Sosyal ağların personel alımı süreçlerinde bu denli kullanılıyor olması, iş arayışında olan adayların da bu konuda dikkatli ve özenli olma gerekliliğini doğurdu. Bireylerin kişisel ağlarındaki paylaşımların, internette zaman geçirirken bıraktıkları çeşitli izlerin şirket yetkililerinin incelemesinden geçtiği unutulmaması gerekir.

Sosyal Özgeçmiş Nedir?

“Sosyal özgeçmiş” kavramı tam olarak kişilerin internet ortamında geçirdikleri zamandan arta kalanlar ve sergiledikleri profilleri olarak tanımlanabilir. Çeşitli kişisel sosyal ağlar, iş dünyasındaki vizyonumuz olan ağlar ve kişisel bloglar bu tanıma dahildir. Kişilerin kendi iradeleri ile yaptıkları paylaşımlar bir nevi onların etiketidir. İşe alım gerçekleştirecek olan şirketler başvuru yapan adayların bu profillerini inceleyerek şirketin vizyonuna uyup uymadığı hakkında karar vermeye çalışırlar.

İş arama sürecinde olan kişiler sosyal özgeçmişten iki şekilde yararlanabilirler. Bunlardan ilki personel arayan firmaların profili inceleyecek olması, diğeri ise kişilerin sosyal platformlardan iş başvurusunda bulunabilecek olmasıdır. Her iki şekilde de aranan bir aday olduğunu göstermek gerekir. Bu sebeple de profesyonel profiller her zaman işe yarar.

Profesyonel Profil Nasıl Olur?

İş arayan kişiler sosyal medyadaki profillerindeki paylaşımlarında imla hatalarının olmamasına, paylaşımların din, ırk, fanatizm, küfür içerikli olmamasına, takip edilen grupların kendi iş alanları ile ilgili gruplar olmasına, bu platformlarda kullanılan profil resimlerinin uygun olmasına ve sosyal medya hesaplarını güncel tutmaya dikkat ettikleri takdirde o kişinin profili “profesyonel profil” olarak nitelendirilebilir.

İster çok memnun olduğunuz bir işiniz olsun, isterseniz iş arama sürecinde olun; yapmanız gereken sosyal platformlardaki profilinizin her an iş aramaya hazır halde olmasıdır. Aksi halde işten ayrıldığınızda geçmişe dönük paylaşımlarınızı gözden geçirmek ve düzenlemek durumunda kalırsınız. Bir bireyin sosyal ve özel hayatının yaşam boyu entegre ilerlemesi çalışma hayatı için gereklidir.