SpaceX Şirketinin Stajyer ve Çalışan Adaylarına Sorduğu Sorular!

Elon Musk tarafından kurulan ve devlet destekli kurumlar (NASA vb.) ile rekabet eden şirket SpaceX, yıl içerisinde dünya çapından pek çok kişinin iş başvurusunu almakta ve iş görüşmesini gerçekleştirmektedir. Günümüzde pek çok uzay bilimcisinin, bilim adamının, mühendisin ve benzeri iş pozisyonlarında çalışmak isteyen bireylerin hayallerini kapsamaktadır. Elon Musk’ın kurduğu şirkette çalışma hayali, stajyer olarak görev alınsa bile bir hayali oluşturmaktadır. SpaceX , gerek şirket kültürü gerek çalışma ortamı ile de çalışan personellerine hayallerindeki gibi bir ortam hazırlamaktadır.

Şirket tarafından sorulan sorular ise genel kültür bilgisi ve pratik zeka becerisine sahip olmayı gerektirmektedir. Haberlerde bile “ilginç mülakat soruları” başlığı adı altında yayımlanan SpaceX iş görüşmeleri soruları da dikkat çekici özelliğe sahiptir. Peki bu sorular nelerdir?

SpaceX Mülakat Soruları

Stajyerlere ve adaylara sorulan ilk sorulardan biri “Kompozit nedir?” olarak yer almaktadır. Bu soruya verilebilecek en genel cevap ise “Birbirinden farklı kimyasal, fiziksel ve biyolojik özellikleri olan iki ya da daha fazla malzemeyi bir araya getirmek için hazırlanan yeni malzemedir” şeklinde olabilmektedir.

“32 bitlik bir sistemde bir tamsayının boyutu nedir?” şeklinde bir soru karşınıza gelirse cevabınız 4 Byte olmalıdır. Burada merak edilen tam sayıyı bilmeniz değil, sistem hakkında ne kadar bilgiye sahip olduğunuzdur.

“Null Pointer nedir?” sorusu ise sistemde oluşabilecek bir hatayı ne kadar bildiğinizi ölçmek amacıyla sorulmaktadır. Null Pointer, Java kısmında yer alan alt sınıflardan biridir ve Runtime Exception olarak da adlandırılır. Runtime Exception ise Java Virtual Machine bölümünün normal faaliyetlerini gerçekleştirirken kullandığı exceptionlarını kapsamaktadır. Java’da null değeri atanan ve “object” referansının kullanılmaya çalışıldığı bölümlerde “Null Pointer” hatası görülür ve bu hatanın ortaya çıkması için de üç çeşit durum söz konusudur. Burada maksat, çıkan hataların nereden kaynaklandığını bilmektir. Yani veri analizinde iyi olup olmadığınızı tespit etmektir.

Diğer soru örnekleri ise şu şekilde yer almaktadır:

  • Çok büyük, ağır ve çok çok hızlı hareket eden bir nesneyi nasıl güvenli bir şekilde yavaşlatırsın?
  • Bir elektrik kablosunu, yukarıdan düşen keskin ve sivri nesneden korumak için nasıl tasarlarsın?
  • Titreyen bir yüzeye son derece hassas bir malzemeyi nasıl yerleştirirsin?
  • Diziler ve yığınlarla ilgili pek çok veri yapısı bulunuyor. Neden hepsini tek bir kişi yapamıyor?
  • Bir tarafından duvara bağlı kiriş düşün, diğer tarafı serbest olsun. Eğer bir kuvvet uygulanırsa bu kiriş neresinden kırılır ve kıran gücü belirlemek için neye ihtiyacın olur?
  • Bir bakır parçaya dokunan bir nikel parçasına yüksek akım uyguladığında ne olur?
  • Yalnızca “pop” ve “push” yöntemlerini kullanarak bir yığını nasıl tersine çevirirsin?
  • Sıvı yakıtlı itici roket motoru için gereken, hızlı bir yakıt doldurma sisteminde kullanılacak borunun tasarım sürecini açıkla. Akışkan basıncı hesaplamaları ve yapısal hususlar için eldeki en uygun denklemleri kullandığından emin ol.
  • Uzaydaki herhangi bir şeyin sıcaklığını nasıl ayarlarsın? Ana sınırlayıcı faktör ne olur?
  • SpaceX şirketine başvuran diğer mühendislerden farklı olmanı sağlayan şey nedir?