Stajyer Adaylarına Önemli Tavsiyeler!

İş yaşamına tecrübe kazanarak başlamak için stajyer olmak önemlidir. Staj yapan kişiler, referans edinmekle kalmayıp iş yaşamını ve şartları hakkında da bilgi sahibi olurlar. Staj yapmak isteyen adaylar için stajyer olarak çalışma dönemleri genellikle yaz aylarıdır. Fakat bazı okullarda arta kalan kış aylarında da stajyerlik yapılabilmektedir.

Staj Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler!

Staj dönemleri bir zorunluluk olarak görülmemeli, dönem süresince öğrenilebilecek her bilginin ileride faydalı olacağı bilinmelidir. Stajyer olarak çalışan kişiler, staj ortamında edinmiş oldukları bilgileri, gelecek iş yaşamlarına entegre edebilir ve bu doğrultuda hedeflerini daha net bir şekilde planlayıp, belirleyebilirler. Bir tek görev verilen pozisyonda değil, diğer birimlerdeki işlerle de ilgilenmeleri, kişisel gelişimleri açısından faydalıdır. İş hayatına geçiş yapıldığında farklı pozisyonlar hakkında bilgi sahibi olunmasını sağlar. Birçok şirket, bünyesinde staj yapan kişiyi kendi bünyesinde çalıştırmak üzere yetiştirmektedir. Bu nedenle iş imkanı da verilebilmektedir. Stajyerlerin staj dönemi boyunca kadrolu personel gibi çalışması önemlidir. Stajyerler, hata yapmaktan korkmamalıdır. Hata yapma korkusu başarıyı ve performansı etkiler, engeller. Bu nedenle yapılan hatalar yöneticiler tarafından hoş karşılanacaktır. Staj yapılan birim içerisinde öğrenilen bilgilerin ayrıntılı bir şekilde not edilmesi, gelecek dönemlerde bu bilgilerden faydalanılmasını ve buna bağlı hareket edilmesini sağlar. Staj süresi boyunca verilecek olan görevler, en iyi şekilde yapılmalı ve iş hayatına geçişte bu görevlerde edinilecek bilgilerden faydalanabileceği unutulmamalıdır.