SWOT Analizi Nedir? Amacı Nedir?

SWOT analizi çalışanların ya da şirketlerin zayıf ve güçlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan, elde edilebilecek fırsatları ve karşılaşılacak tehditleri tespit etmek için kullanılan bir analizdir.

Analiz doğru bir şekilde yapılırsa kişiler ve kurumlar, kariyerlerine genel anlamda olumlu yönde bir başarı sağlar. Analizin açılımı önem arz eden 4 kelimenin İngilizce baş harfleriden oluşmaktadır.

Bu kelimeler Strengths (güçlü yönler) – Weaknesses (zayıf yönler) – Oppurtunities (fırsatlar) – Threats (tehditler) şeklindedir. Şirketin iç yapısında başarıya giden yol için önemli bir analizdir.

Analiz, kişi ve kurumların zayıf ve güçlü yönlerini tespit etmek dışında, yeteneklerin de farklı alanlar içerisinde geliştirilmesine imkan vermektedir. İç ve dış faktörlerin etkisi tespit edilmektedir.

Bir şirketin iç ve dış faktörlerdeki etkisinin bilinmesi, iş hayatında karşılaşabilecek tehdit ve fırsatları bilmesi, üretkenliğini, verimliliğini, kar ve şirketin sürdürülebilir başarı elde etmesini sağlar.

SWOT analizinin genel amacı, karar verme aşamasında şirkete ve kişilere yardımcı olmaktır. Avantaj ve dezavantaj sağlayabilecek durumlarda, verilen kararda başarılı olunmasını ve hızlı karar verilmesini sağlar.

Çalışanlar için kariyer basamaklarının doğru ve hızlı bir şekilde tırmanılmasını sağlar. Yol gösterici nitelikte olması sayesinde, çalışanların kısa sürede kariyer basamaklarında ilerlemesinde yardımcı olur.

SWOT analizini başarılı bir şekilde uygulayan çalışanlar, kariyerlerinde başarılı olmaktadır. Doğru ve hızlı kararlar alarak, riskleri fırsata çevirerek kariyerlerinde olumlu gelişmeler elde eder.