SWOT Analizi Nasıl Yapılır? SWOT Analizi Soruları!

İşletmelerde SWOT Analizi, ilerlenen yolda karşılaşılabilecek tehditlerin ve fırsatların farkına daha önceden varılmasını sağlayan bir analizdir.

Strength (güçlü yönler), weakness (zayıf yönler), opportunities (fırsatlar) ve threats (tehditler) analizin açılımını oluşturmaktadır. Bu analiz sayesinde şirket başarısı artırılabilir.

SWOT analizi yapacak şirketlerin analizi yapabilmesi için uygun soruları sorması gerekir. Sorulara verilecek olan cevaplar, işletmenin geleceği açısından önem taşır. Bu nedenle objektif ve dürüst olunmalıdır.

Güçlü yönler için, “Diğer kişi ve şirketlerden farklı hangi avantajlara sahipsiniz? Sizin farklı yaptığınızı düşündüğünüz şeyler nelerdir? Hangi kaynaklara erişim sağlayabiliyorsunuz?” soruları sorulabilir.

Bu sorulara ek olarak “Diğerlerine göre güçlü olduğunu düşündüğünüz yönleriniz nelerdir? Gurur duyduğunuz başarılara sahip misiniz?” soruları da yanıtlanmalıdır.

Zayıf yönler için, “İyi yapamadığınızı düşündüğünüz ve yapmadığınız işler hangileridir? Zayıf olduğunuzu düşündüğünüz yönleriniz nelerdir? İş hayatında işe geç kalmak gibi kötü alışkanlıklarınız var mı?” sorulabilir.

Aynı zamanda “Kişisel özelliklerinizin işinizi engel olduğunu düşünüyor musunuz? Eksik olduğunu düşündüğünüz ve eğitimini almadığınız için pişman olduğunuz işinizle ilgili şeyler nelerdir?” soruları da sorulmalıdır.

Tehditler için, “İşle ilgili ne gibi engellerle karşılaşıyorsunuz? Sizinle rekabette olan bir iş arkadaşı ya da şirket var mı? Potansiyel ve mevcut rakipleriniz kimler?” soruları sorulabilmektedir.

“Ürettiğiniz ürün ya da hizmetin standartları değişirse uyum sağlayabilir misiniz? Teknolojinin gelişmesi pozisyonunuza olumsuz etki eder mi?” soruları da bu grupta yer alır.

Fırsatlar için, “İşinizi kolaylaştıracak yeni teknolojiler mevcut mu? İş hayatında yardım aldığınız kişiler var mı? Rakiplerin gerçekleştirmekte zorlandıkları işleri kendinize avantaj haline getirebilir misiniz?” sorulabilir.