Türkiye İş Bankası, Türkiye İş Bankası İşe Alım Süreci, Ücretlendirme, Yan ve Sosyal Haklar

Cumhuriyet döneminde kurulan ilk ulusal banka Türkiye İş Bankası’dır. Banka, 26 Ağustos 1924 yılında Atatürk tarafından verilen direktifle İzmir Birinci İktisat Kongresi’nde alınan karar sonucunda kurulmuştur. Bankanın ilk Genel Müdürü Celal Bayar’dır. Türkiye İş Bankası kurulduğunda iki adet şubesi ve 37 adet çalışan personeli vardır.

Günümüzde tüm Türkiye’ye yayılan İş Bankası’nın, hem illerde hem ilçelerde hem de yurtdışında pek çok noktada şubesi bulunmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 15 şube, İngiltere’de 2, Irak’ta 2 ve Kosova’da 2 şube ve Bahreyn’de 1 şubesi bulunmaktadır. Böylelikle bankanın yurtdışı şube sayısı 22’ye ulaşmıştır.

Türkiye İş Bankası İşe Alım Süreci

İş Bankası’nda kariyer yapmak ve bir İş Bankası çalışanı olmak isteyen bireylerin işe alım süreci hakkında detaylı bilgiye sahip olması gerekir. Her bankanın işe alım süreci farklıdır. Bankaların aramış olduğu şartlar ve mülakat süreçleri hemen hemen birbirine benzese de her bankanın işe alım programında farklılıklar bulunmaktadır.

Banka, bünyesinde çalışmak isteyen kişiler için değerlendirme testlerine tabi tutmaktadır. Bu testler banka tarafından özen olarak hazırlanmakta ve iki çeşit sınav türünü kapsamaktadır. İlk sınav “Genel Yetenek Testi” ve ikinci sınav ise “Türkçe Yeterlilik Sınavı” olarak yapılmaktadır.

 • Adayların sayısal-sözel yetenek vb. konularda bilgilerini ölçmek amacıyla yapılan test Genel Yetenek Testi’dir. Bu test çevrimiçi ya da çevrimdışı olarak uygulanabilmektedir.
 • Adayların dil bilgisini ölçmek üzere uygulanan test Türkçe Yeterlilik Sınavı’dır. Bu sınavda adaylar belirli bir konu hakkında kompozisyon yazarlar. Adayların yazılı olarak kendilerini nasıl ifade ettikleri tespit edilir.

İş Bankası Personel Değerlendirme ve Mülakatları

İş Bankası’nda çalışmak isteyen adaylara, banka tarafından çeşitli değerlendirme uygulamaları ve mülakatlar yapılmaktadır. Bu uygulama ve mülakatlar açık iş pozisyonu için en uygun olan adayı bulmak için başvuru yapan her aday için uygulanmaktadır.

 • Adayların güçlü, gelişime ve yeniliklere açık yönlerini tespit etmek amacıyla banka tarafından “Değerlendirme Merkezi Uygulamaları” yapılmaktadır. Bu uygulamalarda performansı belirlemek amacıyla iş simülasyonları uygulanmakta ve adayların gözlem, problem çözme ve karar verme yetkinlikleri ölçülmektedir.
 • Adayların geçmiş iş yaşamları hakkında almış oldukları sorumlulukları ve geçmiş iş yaşamlarındaki tutum, davranış ve performanslarını değerlendirmek amacıyla “Yetkinlik Bazlı Mülakatlar” yapılmaktadır.
 • Teknik ve klasik mülakat olmak üzere iki şekilde gerçekleşen, en az 2, en fazla 10 kişinin katıldığı mülakat türüne “Panel Mülakat” denmektedir. Bu mülakatta adayların temel yetkinlikleri insan kaynakları uzmanları tarafından grup içerisinde gözlemlenir. “Liderlik” özelliğinin tespit edilmesi amacıyla banka tarafından kullanılmaktadır.
 • Adaylara ait yetkinlikleri, davranış ve davranış eğilimlerini, psikolojik ve fiziksel durumlarını ölçmek amacıyla “Mesleki Kişilik Envanterleri” yapılmaktadır. Burada adaylar, hem iş dünyası hem de bankayla ilgili soruları yanıtlayarak değerlendirilmektedir.
 • Başvuru yapan adayların yabancı dillerini değerlendirmek amacıyla aşağıdaki sınavlar için belirtilmiş seviyelerde puan almaları gerekmektedir. Belirtilen puan ve seviyeler asgaridir. Adayların yabancı dil belgelerini banka içerisine ibraz etmeleri sonucunda, “Yabancı Dil Tazminatı” ama hakları ve işe alım sürecinde adaylardan bir adım öne çıkmalarını sağlamaktadır. Yabancı dillerini belgelemek isteyen adayların girebileceği sınavlar ve banka tarafından aranan puan ve seviyeler aşağıdaki gibidir:-TOEFL (İngilizce) – 85-Goethe Enstitüsü (Almanca) – Zertifikat C1 (ZMP) ya da Zertifikat C2 (GDS

  -Fransız Milli Eğitim Bakanlığı (Fransızca) – DALF C1 ya da DALF C2

  -TEF (Fransız Kültür Merkezi, Fransızca) – 699

Kimler İş Bankası’na Başvuru Yapabilir?

İş Bankası tarafından adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde yer almaktadır:

 • Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı olmaları
 • Sınav tarihi itibariyle 30 yaşının doldurulmamış olması
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden 4 yıllık lisans programı mezunu olunması
 • İş pozisyonu içerisinde lisans eğitimi dışında istenen ya da belirtilen eğitim söz konusuyla adayın bu eğitimi almış ve başarılı olması
 • İş pozisyonunun açıldığı şubeye ait bölgede ikamet edilmesi
 • Erkek adayların askerlik görevlerini yerine getirmiş olması veya askerlikten muaf olması (yeni mezun olan adaylar için en az 2 yıl tecilde olması)
 • Görev ya da sorumlulukları yerine getirmek amacıyla herhangi bir sağlık ya da seyahat engelinin bulunmaması

İş Bankası Sosyal ve Yan Haklar

Ücretlendirme Politikası: İş Bankası çalışanları, yılda 4 defa maaşları tutarında ikramiye almaktadır. Verilen ikramiyeye ek olarak Genel Kurul tarafından belirlenen banka performansı ölçüsünde çalışanlara yılda 1 defa olmak şartıyla kar payı ödemesi yapılmaktadır.

Banka içerisinde yapılan sınavlarda başarı sağlayan ve yabancı dil bilgisini İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden belgeleyen çalışanlara, eğitimleri ve belgelerine göre yabancı dil tazminatı ödenmektedir.

Buna ek olarak uzmanlara uzmanlık tazminatı, tam gün çalışan avukat, mimar, mühendislere görev tazminatı verilmektedir. Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına ise ikamet adreslerine bağlı olarak gündelik ödeme de yapılmaktadır.

Çalışanlara tüm bu ödemeler haricinde banka tarafından Kasa Tazminatı, Ortak Servis Merkezi Tazminatı ve Çağrı Merkezi Tazminatı gibi tazminatlar da ödenmektedir.

Performans Ödeneği: İş Bankası çalışanlarına yılda 1 defa “Performans Değerlendirme Sistemi” uygulamaktadır. Bu sistem sonucunda adaylara gerçekleştirdikleri performans, gösterdikleri verimlilik, yaptıkları ürün ve hizmet satışları doğrultusunda prim verilmektedir.

Yurt dışı Görevlendirmeleri: Bankanın yurt dışı şubelerinde görevlendirilmek üzere banka ihtiyaçları doğrultusunda, ülke koşulları, banka ihtiyaçları ve şube pozisyonları baz alınarak çalışanlar istihdam edilmektedir. Yurt dışı şubelerinde çalışan personellerin seyahat, konaklama ve bakmakla yükümlü oldukları ailelerinin seyahat, konaklama ve eğitim masrafları banka tarafından karşılanmaktadır.

Sosyal Yardımlar: İş Bankası çalışanlarının daima kaliteli bir hayata sahip olmasını ister. Bu nedenle personellerine sosyal yardımlar açısından geniş ve kapsamlı imkanlar tanır. Bu imkanların içerisinde: çalışanlara sağlık yardımı, öğle yemeği, servis, çocuk zammı, evlilik, doğum ve doğal afet yardımı verilmektedir. Banka içerisinde bulunan her personelin sosyal yardımlardan yararlanma hakkı bulunmaktadır.

İzin Uygulaması: Banka içerisinde görev ve hizmet sürelerine bağlı olarak yıllık izin uygulaması yapılmaktadır.

 • 1-5 yıl arası çalışanlar 15 gün
 • 6-10 yıl arası çalışanlar 18 gün
 • 10 yıl ve üzerinde çalışanlar 23 gün

izin yapabilmektedir. Çalışanların yıllık izin dışında hastalık, evlilik, ölüm, doğum ve süt izni gibi izin hakları da bulunmaktadır.

Sağlık Güvencesi: Çalışanlar “Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Emekli Sandığı Vakfı” ve “Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı” tarafından sağlık güvencesiyle korunmaktadır. Çalışanlar bu vakıflar aracılığıyla emekli ikramiyelerini ve ikinci bir maaş alma hakkına sahip olmaktadır.

İş Bankası’nda Kariyer İmkanları

İş Bankası çalışanlarına çeşitli kariyer imkanları sunmaktadır. Çalışanların hem yurt içi hem de yurt dışı şubelerde çalışma ve kariyer planlaması yapma fırsatı bulunmaktadır. Banka aynı zamanda çalışanlarına göstermiş oldukları performans doğrultusunda eğitimler, kariyer planlama sürecinde destek vermektedir.

Banka içerisindeki en ast pozisyon olan gişe memurluğundan her adayın banka müdürlüğüne, müfettişliğe ve müfettiş yardımcılığına kadar yükselme şansı yer almaktadır. Her çalışanın göstermiş oldukları performans doğrultusunda yükselme, terfi alma imkanı bulunmaktadır.

Banka içerisinde yapılan sınav ve mülakatlar doğrultusunda başarılı olan her aday, yılda 1 kere terfi almaya hak kazanır. Girilecek tüm sınavlar iki aşamalı olarak gerçekleşir. Çalışanlar kıdem dereceleri, düzeyleri değerlendirilerek ve yeterlilik sınavında başarılı olmaları şartıyla terfi alabilmektedir.