Ülkelere Göre Özgeçmiş İncelenirken Nelere Dikkat Ediliyor?

Uluslararası olarak gerçekleştirilen ve Türkiye dahil olmak üzere 12 farklı ülkenin, 4 bin 500 adet adayın ve 700 işe alım uzmanının katıldığı “Özgeçmişte Neler Önemlidir Araştırması”na göre, ülkelere göre özgeçmiş hazırlarken dikkat edilmesi gereken noktalar değişim gösteriyor.

Türkiye’deki şirketlerin yüzde 54’ü özgeçmişte görmek istemeyeceği yetenek dışı özelliklere dikkat ediyor. Aynı zamanda adayların uluslararası deneyim ve sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü olarak çalışması da bu oran içerisinde dahil oluyor. Şirketler özellikle bu iki unsur üzerinde adayın esnek ve yeni çalışma ortamına uyum sağlayabilmesi açısından önem taşıdığını belirtiyor.

Şirketler özellikle gönüllülük esasına dayanan projelere katılan adayların, kariyer basamaklarında daha hızlı tırmanabildiğini de ifade ediyor. PageGroup işe alım danışmanı olan Ezgi Baş,  “Sosyal sorumluluk projeleri ve uluslararası deneyim, bir adayın kişiliği hakkında çok fazla şey söylüyor. Öncelikle adayın iletişim yetenekleri ve girişimci ruhunu öne çıkarıyor. Gönüllülük temeline dayanan faaliyetlerin sıklıkla uygulandığı uluslararası şirketler ya da çok kültürlü çalışma ortamlarında, bu özelliklere sahip adayların işe kabul edilme şansı artıyor.” diyor.

İşe alım danışmanlığı yapan Nergis Bıçakçı, ofis dışında edinilen her türlü sosyal sorumluluk çalışmasının ve deneyimin ise adayın kariyeri açısından pozitif yönde etki sunduğunu belirtiyor. Bıçakçı, gönüllülük esasıyla yürütülen çalışmalarda insan ilişkilerinin ve sosyal becerilerin geliştirildiğini de ifade ediyor. Genel olarak bu deneyimi elde eden adayların yönetici pozisyonu için de daha uygun görüldüğünü söylüyor.

Referanslar Özgeçmişlerin Kilit Noktası

“Özgeçmişte Neler Önemlidir Araştırması” kapsamında Türkiye’deki işe alım danışmanlarının özgeçmişteki kilit nokta olarak referansları gösterdiği de ortaya konuyor. Verilere göre Türkiye’deki işe alım uzmanları yüzde 71 oranla referansları önemsiyor ve işe alımları referanslar doğrultusunda gerçekleştiriyor. Özgeçmiş içerisinde verilen kişisel ve profesyonel bilgiler ile uyumlu referansların verilmesi, adayın işe alım oranını yüzde 63 oranda etki ediyor.

Bir diğer dikkat edilen unsur ise adayların sosyal medya profilleri olarak görülüyor. Sosyal medya profillerini işe alım danışmanları yüzde 73 oranda dikkat çekici buluyor ve bu profillerin de güncel olmasını bekliyor. Özellikle Facebook ve Twitter gibi platformlara daha çok dikkat edildiğini gösteren araştırma adayların değerlendirme açısından bu platformdaki kriterlerini bir araç olarak görüldüğünü gösteriyor.

Araştırma kapsamına dahil olan danışmanlar aynı zamanda özgeçmişteki bilgilerin şu şekilde yer almasını istiyor:

  • Özgeçmişin iki sayfanın altında olmasının çok büyük bir önem taşıdığı ülkeler; İtalya yüzde 98, İspanya yüzde 92 ve Türkiye yüzde 85 iken,
  • Özgeçmişin iki sayfanın altında olmasının önem taşımadığını gösteren ülkeler; Almanya yüzde 26 ve Polonya yüzde 50,
  • Özgeçmişlerde profesyonel fotoğrafın yer almasını bekleyen ülkeler; Almanya yüzde 100, Polonya yüzde 79, Türkiye yüzde 75,
  • Özgeçmişteki fotoğrafın adayın şansını arttırmadığını düşünen ülkeler; yüzde 34 ile Belçika ve yüzde 50 ile Fransa
  • Yurt dışı deneyimi ile kişisel pazarlama yöntemi karşılaştırıldığında Akdeniz ülkelerindeki işe alım danışmanları için yurt dışı deneyiminin daha önemli olduğu görülüyor. Buna göre İtalya yüzde 91, İspanya yüzde 83, Türkiye yüzde 80 oranla yurt dışı deneyimine önem veriyor.
  • Ülkelerin rekabetçi iç piyasa koşullarına ve uluslararası şirketlerin hacmine bağlı olarak personellerin deneyim ya da pazarlama yöntemi elde edebileceğini düşünen ülkeler ise yüzde 26 oranla Belçika, yüzde 37 oranla Hollanda ve yüzde 40 oranla Almanya olarak yer alıyor.
  • İşsizlik oranlarının yüksek seviyede olduğu ülkelerde, geçirilen işsizlik süresi işe alım danışmanlarının neredeyse tamamı açısından bir avantaj olarak görülüyor.
  • İşsizlik süresini önemsemeyen ülkeler arasında İtalya yüzde 50, İspanya yüzde 31 oranla bulunuyor. Fransa’daki danışmanların sadece yüzde 4’ü ve Hollanda’da ise sadece yüzde 7’si altı aydan kısa bir istihdam boşluğunun önemli olduğunu belirtiyor. Türkiye’deki danışmanların büyük bir çoğunluğu özgeçmişte yer alan işsizlik süresine önem verdiğini ifade ediyor.