Üst Düzey Yönetici Asistanları Nasıl Olmalıdır?

Üst düzey yönetici asistanları, her çok uluslu ya da yapılı şirket içerisinde bulunması gereken ve pek çok kariyer sitesinde, bankalarda ve şirketlere ait web sitelerinde iş ilanı olarak paylaşılan bir pozisyondur. Orta ve büyük ölçekli firmalar tarafından mutlaka üst düzey yönetici asistanlarına ihtiyaç vardır. Bu asistanlar, yöneticilerin eli ayağı gibidir ve daima yönetici olan personeli tamamlamaktadır.

Üst Düzey Yönetici Asistanlarının Görevleri

Her işletmenin temel amacı bir ürün ya da hizmet satmak, bu yolla kazanç elde etmektir. Şirkette çalışan bütün personellerden beklenen de bu satışta sunuma destek olmalarıdır. Direk satış personellerinin görevi zaten o ürünü tanıtmak, pazarlamasını sağlamak ve satmaktır. Ancak satışla alakası olmadığı düşünülen diğer tüm pozisyonlarda çalışanlardan beklenen de verilen ürün ya da hizmet satışına dolaylı yoldan da olsa destek vermeleridir.

Bir yönetici asistanı çalıştığı şirketin faaliyet alanında olan ürün ya da hizmetin satışından ve yürütülen faaliyetlerden her ne kadar sorumlu olmasa da sergilediği tavır, yetkinlikleri, şirketin vizyonunu en iyi şekilde temsil yeteneği gibi özellikleri ile çalıştığı iş yerine fayda sağlar. Yönetici asistanlarının temel görevi, üst düzey yöneticinin iş yaşamını kolaylaştırmak ve daha etkin, verimli bir iş hayatına kavuşmasını sağlamaktır.

Yönetici personelin günlük iş planını yönetmek, işlerin daha iyi duruma gelmesini sağlamak yöneticilerin işe odaklanmalarını sağlar. Bir yönetici asistanının görevi yöneticisinin ajandasını yönetmekten çok daha fazlasıdır. İdari görevlerinin yanı sıra müşteriler ile ilgili görüşmeler ve toplantılar koordine etmek, gerekli tüm yazışmaları yaparak organizasyonu sağlamak, gerektiğinde ekip içinde görev dağılımını yapmak gibi pek çok görevden de sorumludurlar.

Yönetici Asistanlarının Kişisel Özellikleri

Yönetici asistanlarının görevleri ile birlikte bir de sahip olmaları gereken özellikleri vardır. Kişisel özellikler olarak da adlandırılabilecek olan bu detaylar bir yönetici asistanının başarılı olması için gerekli kriterlerdir.

İyi bir yönetici asistanı olmak için güler yüzlü olmak ilk şarttır. İş ile yetkinlikleri yüksek olsa dahi bir asistan asık suratlı, insanlarla iletişimi zayıf olduğu takdirde aranan bir personel olamaz. Yönetici asistanlarının özellikleri arasında durum kontrolünü doğru yapabilmek yani detaylı ve hızlı düşünüp çözüm üretebilmek de vardır.

Kariyer sitelerinde sıkça rastlanan yönetici asistanı arayan şirketlerin ilanlarında adaylarda aranan özellikler arasında planlama, organizasyon ve koordinasyon yeteneklerinin gelişmiş olması yer alır. Üniversitelerin bu pozisyonla ilgili bölümlerinden mezun olan kişiler iş başvurusu yaparken kendi kişisel özelliklerini de göz önünde bulundurmalıdır.