Uluslararası Bankacılık Nedir?

Para, en çok kullanılan yatırım ve ödeme aracıdır. Tarih boyunca insanlar ödeme yaparken, birikimlerini muhafaza ederken paralarını güvenle emanet edebilecekleri kurumlara ihtiyaç duymuşlardır. Bankalar, bu ihtiyaca cevap verme amacıyla kurulmuş olan resmi kurumlardır. Bu nedenle paranın kullanıldığı her yerde bankalara ihtiyaç duyulmaktadır. Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren bankalar sayesinde bankacılık mesleği global bir nitelik kazanmaktadır.

Günümüzde bankaların büyük bir çoğunluğu uluslararası faaliyet göstermektedirler. Bu durum, ticaretten doğan etkileşimin bir sonucudur. Ticaret, insanlığın ilk yıllarından gelip günümüze ulaşmayı başarmış ekonomik bir faaliyettir. Önce kişiler ve küçük topluluklar arasında oluşan ticari etkileşim zamanla bütün dünyaya yayılmıştır. Ticaretin bu denli gelişmesi paranın ve diğer finansal araçların kullanımını da yaygınlaştırmış, bu durum finans sektörünün büyümesini ve gelişmesini sağlamıştır. Finans sektörü geliştikçe yeni meslekler ve kurumlar piyasa çıkmıştır. Bu mesleklerin en önemlilerinden biri de hiç kuşkusuz bankacılıktır.

Uluslararası Bankacılık Nedir?

Bankacılık mesleği, finansal faaliyetlerin gerçekleştiği her yerde ihtiyaç duyulan bir meslektir. Bu nedenle bankacılık global bir nitelik taşımaktadır. Gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bankacılık yapabilirsiniz. Toplumlar arası finansal ve ticari faaliyetlerin sürekli bir hal alması, uluslararası bankacılık kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Uluslararası bankacılık, toplumlar arasında gerçekleşen bütün bankacılık faaliyetlerini kapsamaktadır. Uluslararası bankacılık faaliyetlerinin temelleri Ortaçağ Avrupası’na dayanmaktadır. Avrupa’da başlayan uluslararası bankacılık faaliyetleri, 19. Yüzyıl boyunca İngiltere’nin ağırlığıyla ilerlemiştir. Amerika, Kanada, Japonya gibi ülkeler uluslararası bankacılık faaliyetlerine Avrupa ülkelerine kıyasla daha geç katılmışlardır. 2. Dünya Savaşı sonrasında ise uluslararası bankacılık alanında ABD bankalarının ağırlığı görülmektedir.

Uluslararası bankacılık, işlem hacmi yüksek bir alandır. Ülkelerin dış ticaret hacimleri uluslararası bankacılığın işlem hacmine yön vermektedir. Uluslararası bankacılık alanında hizmet alan müşterilerin büyük çoğunluğunun kamu kurumları ve özel sektöre yön veren büyük kurumlar olduğu düşünülürse uluslararası bankacılığın ekonomiye yön verdiğini söylemek doğru olacaktır. Uluslararası bankacılık pek çok etkene göre şekillenen bir iş alanıdır. Özellikle teknoloji alanında yaşanan gelişmeler uluslararası bankacılığın gelişimine doğrudan etki etmektedir. Telefon bankacılığı ve dijital bankacılığın gelişimiyle bankacılık işlemlerinin online gerçekleşmesi uluslararası bankacılık ağının da büyümesini sağlamıştır. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna kadar yapılabilen uluslararası bankacılık işlemleri artık oldukça hızlı ve pratik bir hal almıştır.

Uluslararası bankacılığın etki alanı düşünüldüğünde küresel bir iş alanı olduğu görülmektedir. Bu nedenle finans dünyasına ilgi duyan ve yurt dışı tabanlı işlerde çalışmak isteyen pek çok kişinin uluslararası bankacılık alanında kariyer planlamayı istemesi kaçınılmazdır. Peki uluslararası bankacılık kariyerine nerden başlamak gerekir? Uluslararası bankacılık kariyerini inşa ederken nasıl bir süreç sizleri bekliyor? Bu sorulara yanıt vermek için uluslararası bankacılık kariyerini detaylarıyla inceleyeceğiz.

Uluslararası Bankacılık Kariyeri

Uluslararası bankacılık, bankacılık mesleğinin global bir hal alması sonucu ortaya çıkan bir iş alanıdır. Özellikle yurt dışında çalışma fırsatı yakalamak isteyen kişilerin yöneldiği uluslararası bankacılık kariyeri için doğru bir başlangıç yapmak oldukça önemlidir. Bu başlangıç ise alınacak lisans eğitimidir. Uluslararası bankacılık ve finans bu meslek için en uygun lisans eğitimi olarak görülmektedir. Bunun yanında bankacılık, bankacılık ve finans, ekonometri, iktisat, uluslararası ilişkiler gibi bölümlerin mezunları da uluslararası bankacılık alanında kariyer planlayabilmektedirler.

Uluslararası bankacılık kariyerini inşa etmek için lisans eğitiminin yanına yabancı dil yeterliliğini de sağlamanız gerekmektedir. Toplumların kendilerine özgü milli dilleri olsa da global bir dil olduğu için İngilizce bilmek uluslararası bankacılık işlemlerini gerçekleştirme noktasında hayati rol oynamaktadır. İngilizcenizi geliştirdikten sonra ne kadar çok yabancı dil öğrenirseniz uluslararası bankacılık kariyerinizde o kadar avantaj sağlarsınız. Yabancı dil yeterliliğinizi IELTS, TOEFL gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlarla kanıtladığınız takdirde uluslararası finans kuruluşlarında, borsalarda, uluslararası faaliyet gösteren işletmelerin mali departmanlarında, bankalarda, SPK ve Merkez Bankası gibi büyük kamu kuruluşlarında iş bulabilirsiniz.

Uluslararası çalışan bankalar, uluslararası bankacılık alanında kariyer yapmak isteyen kişilerin ilk tercihlerinden olmaktadır. Bu bankaların yurt içinde faaliyet gösteren şubelerinde tecrübe edindikten sonra yurt dışı şubelerine transfer olmayı talep edebilirsiniz. Söz konusu bankalar yerli ve yabancı sermayeli bütün bankaları kapsamaktadır. Uluslararası bankacılık mesleğinin bir sınırı yoktur, toplumlar arası finansal ve ticari işlemlerin gerçekleştiği her yerde uluslararası bankalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle uluslararası bankacılık alanında çalışırken yurt dışında deneyim kazanabilir ve kariyerinizi güçlendirebilirsiniz. Uluslararası bankacılık kariyeri, dünyanın dört bir yanından farklı kültürleri ve bu kültürlerde yetişmiş insanları tanımanızı sağlayacaktır. Bu nedenle uluslararası bankacılık alanında kariyerinizi inşa ederken kendinize geniş bir network edinmiş olursunuz.

Uluslararası Bankacılık İş Alanı

Uluslararası bankacılık, geniş etki alanına sahip bir iş alanıdır. Ekonominin global bir bilim olduğu göz önüne alındığında uluslararası bankacılık alanında kariyer sahibi olmak isteyen kişilerin gerçekleşen ekonomik, politik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri yararlı olacaktır. Bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişilerin teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmesi, yabancı dil bilmesi, gerektiğinde yurt dışında çalışabilir halde olması gerekmektedir. Özellikle yurt dışında faaliyet gösteren bankaların çoğu belirli bir mevkiye gelmiş, gerekli tecrübeleri edinmiş başarılı personellerini yurt dışı şubelerine transfer edebilmektedirler. Bu durum çoğu personel için bulunmaz bir kariyer fırsatı olarak görülmektedir. Yurt dışında iş deneyimi edinmek için uluslararası bankacılık oldukça elverişli bir iş alanıdır. Siz de uluslararası bankacılık alanında kariyer sahibi olup yurt dışında çalışabilir ve yeni kültürler tanıyabilirsiniz. Kendinizi geliştirdiğiniz ve bankacılık alanında tecrübe edindiğiniz takdirde uluslararası bankacılık kariyerinizi hızla geliştirebilir, büyük kurumlarda yüksek standartlı işler bulabilirsiniz. Bütün süreç değerlendirildiğinde uluslararası bankacılığın fazlasıyla avantajlı bir kariyer alanı olduğu görülmektedir.