Yönetim Biçimlerine Göre Yönetici Tipleri Nelerdir?

Her işletmedeki yönetici kişiliği bakımından nasıl ki farklı ise yönetim biçimi ve yönetici karakteri de başkadır. Bu nedenle işletmelerde pek çok farklı yönetim biçimi ve yönetici tipi ile karşılaşılabilmektedir. Genel olarak 5 adet yönetici tipi ve yönetim biçimi yer almaktadır.

Otokratik Yönetim Biçimi – Goril Tipi Yönetici

Bu yönetim biçiminde insanlar, tamamen üretim aracı olarak görülür. Yönetici yalnızca mal ya da hizmet üretmek amacıyla insanlara ihtiyaç duyar. Amacı üst düzey üretim ve verimlilik sağlamaktadır. Bu nedenle çalışandan çok işe önem verdikleri görülür.

Genel olarak firmanın ya da işletmenin içinde bulunduğu durumu korumak isterler. Bu nedenle iş yaşamındaki yeniliklere ve gelişimlere karşı çıkarlar. Çalışanlarının kendisine itaat etmesini ve otoritesine saygı duymasını beklerler. Çalışanlarının istek ve ihtiyaçlarını önemsemezler. Genel olarak sert ve katı bir yönetim biçimidir.

İnsancıl Yönetim Biçimi – Kumru Tipi Yönetici

Otokratik yönetim biçimine nazaran insancıl yönetim biçimi işten çok çalışana değer veren bir yönetim biçimidir. Öncelik insan ve insan ilişkileridir. Çalışanları mutlu etmek amacıyla yönetici elinden gelen her şeyi ortaya koyar. Çalışanlarını mutlu ve huzurlu ettikçe verimlilik ve performans sağlayacağına inanırlar. Bu yönetim biçimindeki yöneticiler daha çok babacan tavırları ile bilinirler.

Liberal Yönetim Biçimi – Korkak Tipi Yönetici

Liberal yönetim biçimi, otokratik ile insancıl yönetim biçiminin karmasıdır. Tıpkı bitter çikolata gibidir, tatlı ama serttir. Çalışanların doyumu en az seviyede önemsenir fakat iş verimliliği üst düzeyde tutulmak istenir. Lakin yönetici işle ilgili olarak karşılaşılan sorunlarda herhangi bir eylemde bulunmaz. Çalışanlara asla karışmaz ve kendi hallerine bırakır. Genel olarak çalışanlara yönelik işin nasıl yapılacağı bir kez anlatılır ve gerisi çalışana bırakılır.

Ast-üst ilişkisi bulunmamakta ve şirket içi iletişim neredeyse yok denecek durumdadır. Yönetici-çalışan arasındaki bağ yoktur. Genel olarak yönetici çalışanlarıyla iletişim kurmak istemez.

Ortayol Yönetim Biçimi – Tilki Tipi Yönetici

İş ve çalışana aynı önemin, aynı değerin verildiği yönetim biçimidir. İşe verilen önem, çalışana verildiği müddetçe işletmenin başarılı olacağı düşünülür. Genel olarak Türkiye’deki işletmelerin yönetim biçimi ve yönetici tipi bu şekildedir. Yönetici tarzı ve yönetim biçimi, yöneticinin karakteristik yapısına göre değişir. Yönetici eğer emretmekten hoşlanıyorsa otokratik yönetim biçimini uygular. İnsancıl ise insancıl yönetim biçimini… Bu tamamen yöneticinin kişiliğine bağlı bir durumdur.

Tilki tipi denmesinin sebebi kurnaz olmalarıdır. Çalışanın performans durumuna göre yönetim biçimini uygulamaktadır.

Demokratik Yönetim Biçimi – Aslan Tipi Yönetici

Demokratik yönetim biçimi aslında her işletme tarafından tercih edilmesi gereken yönetim biçimi ve yönetici tipidir. Bu yönetim biçiminde hem çalışan hem de işe verilen önem, değer en üst seviyede tutulmaktadır. Yüksek verim elde etmenin çalışana ve işe verilen yüksek değer ile olduğu düşünülmektedir. Temelde “takım çalışması” vardır. İşletme bir bütün olarak görülür. İşletmedeki herkes eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. Yönetici, çalışanlarının fikirlerini önemser ve onlarla kurduğu ikili ilişkilere önem verir.