Amazon’da Nasıl Başarılı Bir Mülakat Deneyimi Yaşarsınız?

Uluslararası alanda köklü bir şirket olan Amazon, yaptığı mülakat süreçlerinde oldukça iyi yetenekleri aramaktadır. Adayların başvuru sürecinde iş tanımını, görevlerini anlamalarını beklemektedir. Gerek telefonla gerek kişisel görüşmelerle Amazon kültürü hakkında adayların bilgi sahibi olmalarını isterler. Bu nedenle mülakat öncesinde adayları “Amazon Jobs” adresine yönlendirirler. Burası adayların iş ile ilgili rehberlik imkanı bulabilecekleri bir ortamdır.

Burada adaylara mülakatlarda sorulan ve en sık karşılaşılan mülakat sorularına dair bilgiler verirler. Adayların tam anlamıyla mülakata hazır olmalarını istedikleri için başvuru sürecindeyken bir başvurunun nasıl gönderileceğini, nasıl iletileceğini, nasıl bir ön yazı ve nasıl bir özgeçmiş hazırlamaları gerektiğini görebilecekleri bir ortam sağlamaktadır.

Telefon Görüşmeleri

Amazon şirketindeki en önemli unsur, adayların ve çalışanların şirketteki “Liderlik İlkeleri”ne göre hareket etmesidir. Amazon şirketinin kültürü tamamen bu niteliğe göre oluşmaktadır. Bu nedenle adaylardaki liderlik özelliklerine dikkat ederler. Mesleki deneyimlerin yanı sıra, adayın liderlik üzerine hangi deneyimleri elde ettiği, ekip üyesi ya da takım lideri iken nasıl çaba sarf ettiklerini daha çok ön planda tutmaktadır.

Tüm bu nedenler doğrultusunda adaylar ile birebir bir görüşme sağlanmadan önce mutlaka telefon ile bir görüşme sağlanmaktadır. Yapılan telefon görüşmesinin temelinde adayın Liderlik İlkeleri’ne göre hareket edip etmediği, iş anlayışının Amazon kültürüne uyup uymadığı tespit edilmektedir. Telefon görüşmesi çerçevesinde mutlaka adaya yönelik geçmiş iş deneyimleri ve yaşadığı iş hayatı zorlukları sorulmaktadır. Adayın iş yaşamında nasıl bir mücadele verdiğini anlatması İK yetkilisi açısından önemlidir.

Zeka Oyunları Bulunmuyor

Amazon şirketi mülakatlarında zeka oyunlarına yer vermemektedir. Bunun sebebi başarının tahmin edilmesinin zor olması ve zeka oyunları ile tespit edilemeyeceğini düşünmeleridir. Bu tarz soruların yeterince güven vermediğini de öne sürmektedirler. Dolayısıyla hiçbir Amazon iş görüşmesi içerisinde zeka sorusuna yer verilmemektedir.

Kişisel görüşmelerde STAR yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntem; durum, görev, eylem ve sonuç kelimelerinin İngilizce baş harflerinden oluşmaktadır. Adayların bu yöntem doğrultusunda ilgili örnekleri takip ederek iş yaşamındaki davranışlarını konu etmektedirler. Bu noktada bireylerin teknik konulara değinmesi, daha önce uyguladıkları ve başarılı oldukları yöntemlerden bahsetmeleri oldukça etkilidir.

Kişisel görüşmeler içerisinde teknik mülakatlar da yapmaktadırlar. Bu mülakatlar Amazon şirketinin adeta DNA’sına uyum sağlanıp sağlanmadığını gösterir. Bireylerin, müşterilere yönelik sunulan ürün ve hizmetlerde teknolojik açıdan ne derecede bilgili olduklarını tespit etmek amaçlı yapılmaktadır. Şirket içerisinde kullanılan teknik ve bilgi gerektiren konularda adayların ne kadar bilgi sahibi olduğu onlar için oldukça önemlidir.

Eğer Amazon tarafından gerçekleştirilen herhangi bir mülakatta başarısız olursanız ya da daha önceden başarısız olduğunuz bir proje varsa, şirket bu duruma tolerans göstermektedir. Çünkü başarısız pek çok projeye rağmen bugün Dünya çapında en çok satış rakamı elde eden şirketlerden biridir. Bu zamana ve günümüzdeki başarısına ulaşmasını başarısızlıklarına bağlamaktadır. Dolayısıyla adaylar risk alarak başarısız oldukları herhangi bir konu yaşadığında mülakatı tekrarlamaktadırlar. Çünkü bu durumun başarı için bir fırsat oluşturduğuna inanmaktadırlar.