Bankacılık Sektöründe İkramiye, Prim ve Yan Haklar

Bankacılık sektöründe çalışanların avantajlı olmasının sebeplerinden biri de sektör içerisinde ikramiye, prim ve yan hakların bulunmasıdır. Birçok aday, bankacılık sektörünü sunulan ikramiye, prim ve yan haklar sebebiyle tercih etmek istemektedir.

Her bankanın çalışanlarına sunmuş olduğu ücretlendirme politikaları, ikramiye, prim ve yan haklar değişkenlik göstermektedir. Ülkemizde bulunan her banka, çalışanlarının bu haklardan yararlanmasını sağlamaktadır. Çalışanların göstermiş oldukları performans ve verimlilik doğrultusunda, bankacılık sektöründe ekstradan ödüllendirilmesi de mümkündür. Bu tamamen çalışana ve çalıştığı bankaya bağlıdır. Birçok banka, verdiği emeklerden ve sunduğu katkılardan dolayı çalışanlarını ekstradan ödüllendirmekte, teşvik etmektedir.

Bankacılık Sektöründe İkramiye ve Prim

Her bankanın çalışanlarına sunmuş olduğu ikramiye ve primler değişkenlik göstermektedir. Örneğin, Akbank çalışanlarına yılda 4 kez ikramiye verirken, Türkiye İş Bankası tarafından yılda 4 kez ikramiye ve yılda 1 kere olmak üzere çalışanların performansları baz alınarak kar payı ödemesi yapılmaktadır.

Genel olarak her banka yılda en az 2, en fazla 4 olmak üzere ikramiye vermektedir. Bankalar tarafından primlerde çalışanların verimlilik ve performansına göre değişmektedir. Verilen ikramiye ve primler içerisinde: kaza tazminatı, İngilizce seviyesine bağlı olarak yabancı dil tazminatı, kıdem teşvik primi verilmektedir. Bankalar arasında yabancı dil tazminatı olarak İngilizce, Almanca ve Fransızca dilleri üzerinde durulmaktadır.

Çalışanlar görevleri bakımından da ikramiye ve prim alabilmektedir. Örneğin banka içerisinde uzmanlık kadrosunda bulunan çalışanlar mevcutsa uzmanlık tazminatı, görev tazminatı gibi primler alabilmektedir.

Bankacılıkta Ödüllendirme ve Ekstra Primler

Bankalar çalışanlarını teşvik etmek amaçlı ödüllendirme ve ekstra prim uygulaması da yapmaktadır. Genel olarak çalışanların dönemsel performansları baz alınarak, bireysel performans doğrultusunda çalışanlara: ürün bazlı satış primleri, yönetici primleri, gösterdikleri performans başarısı ötürü teşekkür mektubu, takdirname verilmektedir.

Bankacılık Sektöründe Sosyal Yardımlar

Banka çalışanlarına sosyal yardım kapsamında: sağlık yardımı, ölüm yardımı, doğal afet yardımı, maluliyet yardımı, yaralanma tazminatı, öğle yemeği, servis kullanımı, çocuk zammı, evlilik ve doğum yardımı, göç tazminatı, aile yolculuk yevmiyesi, seyahat tazminatı verilmektedir.

Bununla birlikte bankaların şube müdürlerine ihtiyaçları doğrultusunda müfettiş lojmanında ikamet etme olanağı, özel ticari araç yardımı yapılmaktadır.

Çalışanların İzin Kullanımı

Türkiye’deki bankalar, çalışanlarının yıllık izin uygulaması ile tatil yapmalarına, dinlenmelerine ve yıllık izin süresinde çeşitli imkanlar sunmakta yardımcı olmaktadır. Yıllık izin kullanacak olan çalışanlara, evli oldukları takdirde seyahat ya da tatil imkanı verilebilmektedir. Bu imkandan yalnızca performansı yüksek çalışanlar yararlanabilmektedir.

Bunun haricinde bankalar içerisinde genel olarak yıllık izin kullanım süresi, çalışanın bankadaki çalışma süresiyle doğru orantılıdır. Banka içerisindeki çalışma süresi arttıkça, yıllık izindeki gün sayısı da artmaktadır. Genel olarak bankaların çalışanlarına sunmuş olduğu yıllık izin şekli:

  • 1 ile 5 yıl arasındaki çalışanlar için 15 gün
  • 6 ile 15 yıl arasında çalışanlar için 18 ile 23 gün arasında
  • 15 yıl ve üzerinde çalışma süresine sahip olan kişiler için 26 ile 30 gün arasında

olmaktadır. Yıllık izin haricinde çalışanların evlilik, doğum, hastalık, ölüm ve süt izni kullanma hakkı da bulunmaktadır.